[miercuri, 5 februarie]

 

 

Ioan 14:3

„Și, după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi.”

 

Habacuc 2:3

„Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteapt-o, căci va veni și se va împlini negreșit.”

 

Evrei 10:35

„Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire!”

 

Tit 1:2

„… în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă.”

 

2 Petru 3:9,10

„Domnul nu întârzie în împlinirea făgă duinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.”

 

Matei 10:30

„Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați.”

 

1 Corinteni 6:19,20

„Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”

 

Apocalipsa 21:3,4

„Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: «Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu vor mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

 

2 Petru 3:9,10

„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde.”