[miercuri, 29 ianuarie]

 

 

2 Corinteni 5:17,18

„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării.”

 

Apocalipsa 1:1

„Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul Său la robul Său Ioan.”

 

Evrei 1:14

„Nu sunt oare toți (îngerii) duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea?”

 

2 Corinteni 6:17,18

„Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat, și vă voi primi.”

 

Ioel 2:1

„Sunați din trâmbiță… pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării. Căci vine ziua Domnului, este aproape!”

 

Daniel 7:9,10

„Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și un Îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada și părul capului Lui era ca niște lână curată. Scaunul Lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile Lui, ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile.

 

Apocalipsa 20:12

„Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.”

 

„Dumnezeu nu stă înaintea păcătosului ca un executor al sentinței date împotriva nelegiuirii; dar lasă pe respingătorii milei Sale să cu leagă ceea ce au semănat.” (Ellen G. White, ”Tragedia veacurilor”, p. 36, în original)

 

(Mai mult: Matei 12:36,37; Ioan 5:22; Faptele 24:25; Romani 3:23; Romani 14:10; Efeseni 5:25-27; Coloseni 1:12-14; 1 Petru 4:17.)