[marți, 28 ianuarie]

 

 

Mesajul celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-12 are pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea rolul unei fundații pentru o clădire. Convingerile care sunt specifice și unice bisericii noastre sunt toate legate de această solie a lui Dumnezeu.

 

În prima avertizare a îngerului, că a sosit ziua judecății, vedem accentul pe care adventismul îl pune asupra responsabilității omului în fața lui Dumnezeu pentru faptele sale și asupra Judecății ca realitate prezentă, și nu îndepărtată. De asemenea, prin proclamarea: „Închinați-vă Celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor”, înțelegem că trebuie să ne supunem Dumnezeului Creației (nu al evoluției), Cel care ne cere să ne închinăm în ziua a șaptea, în amintirea lucrării Sale de creație.

 

A doua solie îngerească se referă la devotamentul neîntrerupt față de adevărul biblic și la rolul pe care biserica noastră îl are față de cei ce caută cu sinceritate adevărul Bibliei.

 

A treia solie îngerească reafirmă consacrarea față de Împărăția lui Dumnezeu și de valorile cerești, precum și respingerea împărăției lui Satana și a valorilor pământești.

 

Ca agenți ai lui Dumnezeu, misiunea noastră este să contribuim la salvarea cât mai multor oameni de la moartea veșnică, pregătită de Satana prin împărăția sa.