[miercuri, 22 ianuarie]

 

 

Exodul 15:11

„Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni?”

 

Isaia 35:8

„Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea sfântă: niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească.”

 

Romani 6:19

„Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești: după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fărădelegii, așa că săvârșeați fărădelegea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră!”

 

Efeseni 4:24

„Să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care le dă adevărul.”

 

Filipeni 4:8

„Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.”

 

Evrei 12:14

„Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”

 

1 Tesaloniceni 5:22

„Feriți-vă de orice se pare rău!”

 

1 Tesaloniceni 4:11

„Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.”