[miercuri, 4 decembrie]

 

 

Estera 4:14

„Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, iar tu și casa tatălui tău veți pieri. Şi cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?”

 

Psalmii 34:12,13

„Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare!”

 

Proverbele 10:19

„Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este un om chibzuit.”

 

Proverbele 15:1

„Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia.”

 

Proverbele 17:28

„Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea, și de priceput, dacă și-ar ține gura.”

 

Eclesiastul 3:1-7

„Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui… Tăcerea își are vremea ei, și vorbirea își are vremea ei.”

 

Iacov 1:19

„Ştiți bine lucrul acesta, preaiubiții mei frați! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie.”

 

Iacov 3:2

„Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul.”

 

(Mai mult: Hristos, Lumina lumii, „La fântâna lui Iacob”, p. 183-195, în original; Faptele apostolilor, „Berea și Atena”, p. 231-242, în original)