[miercuri, 30 octombrie]

 

 

2 Timotei 2:1,2

„Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus. Şi ce-ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează unor oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții.”

 

Proverbele 16:22

„Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor.”

 

1 Corinteni 4:14-17

„Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine; ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii preaiubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea zece mii de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți; pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preaiubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum îi învăț eu pe oameni pretutindeni, în toate bisericile.”

 

1 Tesaloniceni 1:4-7

„Ştim, frați preaiubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți că, din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Şi voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit Cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt; așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia.”

 

Evrei 13:7

„Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința!”

 

1 Corinteni 11:1

„Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos.”

 

1 Petru 5:5

„Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Şi toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci «Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har».”

 

(Mai mult: Filipeni 3:17-21)