[miercuri, 23 octombrie]

 

 

Isaia 29:13

„Domnul zice: «Când se apropie de Mine, poporul acesta Mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de Mine și frica pe care o are de Mine nu este decât o învățătură de datină omenească».”

 

Ioan 2:13-17

„Paștele iudeilor era aproape; și Isus S-a suit la Ierusalim. În Templu, a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând. A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din Templu, împreună cu oile și boii; a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Şi a zis celor ce vindeau porumbei: «Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa Tatălui Meu o casă de negustorie». Ucenicii Lui și-au adus aminte că este scris: «Râvna pentru casa Ta Mă mănâncă pe Mine».”

 

Evrei 10:23-25

„Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie.”

 

Coloseni 3:15-17

„Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Şi orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.”