[miercuri, 25 septembrie]

 

 

Psalmii 19:7-10

„Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima; poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie; judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri.”

 

Daniel 3:16-18

„Şadrac, Meșac și Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadnețar: «Noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Şi chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur, pe care l-ai înălțat!”

 

2 Timotei 1:12

„Şi din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Şi sunt încredințat că El are putere să păzească ce I-am încredințat până în ziua aceea.”

 

Proverbele 14:12

„Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se vede că duc la moarte.”

 

Matei 7:13,14

„Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află.”

 

Ioan 14:6

„Isus le-a zis: «Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine».” (Mai mult: Ioan 18:33-39; Romani 1:18-20; Filipeni 2:14-16.)
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse