[miercuri, 18 septembrie]

 

 

Efeseni 2:10

„Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”

 

Ieremia 1:5

„Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și, mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte.”

 

Romani 12:6

„Avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat.”

 

Romani 12:1

„Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.”

 

1 Corinteni 6:20

„Ați fost răscumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”

 

Marcu 8:35

„Căci oricine va vrea să-și scape viața o va pierde; dar oricine își va pierde viața din pricina Mea și din pricina Evangheliei o va mântui.”

 

1 Corinteni 10:31

„Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.”

 

Coloseni 3:17

„Şi orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.”

 

1 Petru 4:11

„Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care
i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos…”
 
Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse