[miercuri, 11 septembrie]

 

 

Proverbele 11:17

„Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui.”

 

Proverbele 12:25

„Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește.”

 

Proverbele 14:21

„Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți.”

 

Proverbele 14:31

„Cine asuprește pe sărac batjocorește pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit cinstește pe Ziditorul său.”

 

Proverbele 19:17

„Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea.”

 

1 Corinteni 13:4

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuiește; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie.”

 

1 Tesaloniceni 5:15

„Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți.”

 

2 Petru 1:5-8

„De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos.”

 

(Mai mult: Proverbele 14:31; Galateni 5:22-24; Efeseni 4:32; Coloseni 3:1214; 2 Timotei 2:24