[miercuri, 4 septembrie]

 

 

Matei 24:14

„Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.”

 

Romani 15:20

„Am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul.”

 

Coloseni 4:5,6

„Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.”

 

1 Petru 3:14

„Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați!”

 

1 Cronici 16:23,24

„Cântați Domnului, toți locuitorii pământului! Vestiți din zi în zi mântuirea Lui; povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele, minunile Lui!”

 

1 Petru 4:16

„Dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslă vească pe Dumnezeu pentru numele acesta!”

 

1 Petru 5:10

„Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.”

 

Psalmii 107:13

„Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor.”

 

Romani 8:35

„Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?”