[miercuri, 24 iulie]

 

 

Dumnezeu spune…

 

Citește următoarele versete biblice care arată cum gândește Dumnezeu despre chipul nostru, ce înseamnă „făcut” și cum ne modelează El după chipul lui Isus.

 

Iov 31:13-15

„De ce aș fi nesocotit dreptul slugii sau al slujnicei mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când Se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele nu l-a făcut și pe el?”

 

Maleahi 2:10

„N-avem toți un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri?”

 

Coloseni 3:10,11

„… și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți.”

 

Apocalipsa 4:11

„Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute!”

 

Efeseni 2:10

„Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”

 

1 Timotei 4:4,5

„Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri; pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.”

 

Psalmii 139:14

„Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”

 

Evrei 1:3,4

„El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta Măririi, în locurile preaînalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un Nume mult mai minunat decât al lor.

 

(Mai mult: Isaia 42:5,6; Ioan 14:9,10) 17