[miercuri, 24 aprilie]

 

 

Geneza 5:24
„Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.”

 

 

Geneza 6:9

„Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.”

 

 

Deuteronomul 10:12,13

„Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului, Dumnezeului tău, din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui, pe care ți le dau astăzi, ca să fii fericit?”

 

 

Daniel 6:4,5
„(Daniel) era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: «Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în Legea Dumnezeului lui».”

 

 

Mica 6:8
„Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?”

 

 

Matei 5:8
„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!”

 

 

Evrei 11:5

„Prin credință a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci, înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.”

 

 

Evrei 11:13,14
„Ei au mărturisit că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii.”

 

 

1 Ioan 1:1-3 (NTL)
„Ce era de la început este Cel pe care L-am auzit și L-am văzut. L-am văzut cu ochii noștri și L-am atins cu palmele noastre. El este Isus Hristos, Cuvântul vieții… Vă spunem despre ce am văzut și am auzit noi înșine, pentru ca voi să puteți avea părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos.”