[vineri, 19 aprilie]

 

 

Cum să urmărim o relație. În situațiile de mai jos, notează progresul relației dintre Dumnezeu și oameni.

 

Observă cursul istoriei și cum reflectă acesta umblarea oamenilor cu Dumnezeu, așa cum se arată în versetele biblice enumerate la secțiunea „Dumnezeu spune…” Pentru fiecare eveniment enumerat, hotărăște dacă acesta a fost un pas cu Dumnezeu, un pas de apropiere sau un pas de îndepărtare de El.

 

La început – Geneza 1:27

 

Căderea – Geneza 3:8-10

 

Potopul – Geneza 6:1-3

 

Legământul lui Dumnezeu, promis lui Noe – Geneza 9:14-17

 

Sanctuarul – Exodul 25:8

 

Templul – 1 Împărați 6:13,14

 

Israel continuă să se îndepărteze de Dumnezeu – (restul Vechiului Testament)

 

Isus – Ioan 1:14

 

Învierea – Luca 24:15,27

 

Duhul Sfânt – Faptele 2:1,2

 

Căderea Babilonului și a sistemului său lumesc – Apocalipsa 18:1-3

 

Pentru veșnicie – Apocalipsa 21:3

 

Urmărește umblarea ta cu Dumnezeu. Pentru fiecare eveniment enumerat, hotărăște dacă acesta a fost un pas cu Dumnezeu, un pas de apropiere sau un pas de îndepărtare de El. Notează punctele semnificative și sensul în care ai dori să continue în viitor. Notează evenimente semnificative din viața ta și din experiența ta cu Dumnezeu. Notează câteva dintre alegerile pe care va trebui, poate, să le iei în viitor. În ce direcție dorești să te îndrepte aceste hotărâri?

 

Nașterea – Psalmii 139:13-16

 

O alegere – Apocalipsa 3:20

 

Apropiere – Efeseni 3:17

 

Umblarea ta în viitor – Psalmii 139:24

 

Pentru veșnicie – Apocalipsa 21:3