[Miercuri] 27 Februarie

 

 

Matei 7:1-3 „Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?”

 

Ioan 5:22 „Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului.”

 

Ioan 7:24 „Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate.”

 

Ioan 8:15 „Voi judecați după înfățișare; Eu nu judec pe nimeni.”

 

Romani 2:1 „Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri.”

 

Iacov 2:12,13 „Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care o să fie judecați de o lege a slobozeniei: căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; dar mila biruiește judecata.”

 

Iacov 4:11,12 „Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților! Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău Legea sau judecă Legea. Şi dacă judeci Legea, nu ești împlinitor al Legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău?”

 

(Mai mult: Ioan 12:47; Romani 12:12,13)

 

Ioan 12:47 ”Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec, căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.”

 

Romani 12:12,13 Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.”