[Miercuri] 20 Februarie

 

 

Deuteronomul 10:19 „Să iubiți pe străin, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului.”

 

1 Samuel 16:7 „Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”

 

Proverbele 28:21 „Nu este bine să cauți la fața oamenilor.”

 

Luca 17:1,2 „Isus a zis ucenicilor Săi: «Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin! Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască».”

 

Faptele 10:34,35 „Atunci, Petru a început să vorbească și a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El».”

 

Galateni 3:28 „Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus.”

 

1 Timotei 5:21 „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără
vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire.”

 

Iacov 3:17 „Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică.”

 

(Mai mult: Citește Numeri 12:1-15 și gândește-te în ce fel a avut prejudecata vreun rol în povestire.)