[Miercuri] 30 Ianuarie

 

 

Evrei 12:1 „Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte.”

 

2 Timotei 4:7 „Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.”

 

1 Corinteni 9:24-27 „Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro să alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.”

 

2 Corinteni 5:17 „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

 

2 Petru 3:18 „Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.”

 

Matei 5:48 „Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.”

 

Galateni 6:9 „Să nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.”

 

1 Timotei 6:12 „Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor neamuri.”