[Miercuri] 23 Ianuarie

 

 

Ioan 3:16 „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.”

 

Efeseni 2:8,9 „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”

 

2 Corinteni 5:17 „Ci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

 

Romani 5:8 „Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.”

 

Ieremia 13:23 „Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, aţi putea voi să faceţi binele, voi care sunteţi deprinși să faceţi răul?”

 

Ioan 6:29 „Isus le-a răspuns: «Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.»”

 

Romani 3:23 „Căci toţi au păcătuit și sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

 

Faptele 2:37,38 „După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalţi apostoli: «Fraţilor, ce să facem?» «Pocăiţi-vă», le-a zis Petru, «și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.»”

 

Mai mult: Faptele 8:34-39; Faptele 16:30,31