[Vineri] 4 Ianuarie

 

 

Organizează Fericirile (Matei 5:3-12) în ordinea relevanței lor pentru viața ta. În schema de mai jos, notează trei Fericiri pe care dorești cel mai mult să le trăiești în această săptămână.

 

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!  Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!  Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!  Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!  Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!  Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!  Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proroci, care au fost înainte de voi.”

 

În coloana a doua, urmărește aspecte concrete din viața ta (de exemplu: cel mai bun prieten, profesor, probleme cu părinții, cineva care te urăște). Poți nota numele unei persoane cu care ar trebui să fii mai înțelegător sau domeniul din viața ta în care dorești să pui în practică purita- tea, umilința etc. Exprimă-te cât mai concret!

 

Atunci când pui în practică o atitudine, notează în ultima coloană gândurile tale despre ce s-a întâmplat sau cum ai putea continua să expe- rimentezi adevărata bucurie de a fi un agent al Împărăției lui Dumnezeu.

 

Adeseori, eșecul se datorează tendinței de a amâna:

 

„Voi face mâine lucrul acesta.”

„De la toamnă, voi citi Biblia în fiecare zi.”

„Vreau să acord mai multă atenție vieții mele spirituale. Doar să scap de examenele astea…”

 

Nu amâna. Gândește-te acum la ce este de schimbat și schimbă!

 

Fericiri      Aspecte din viață     Gânduri