Matei 5:9 „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.”

 

Iov 22:21 „Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace; te vei bucura astfel iarăși de fericire.”

 

Psalmii 27:1 „Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică?”

 

Psalmii 29:11 „Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.”

 

Psalmii 37:11 „Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace.”

 

Psalmii 119:165 „Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire.”

 

Isaia 26:3 „Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.”

 

Isaia 32:17 „Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie.”

 

Isaia 53:5 „Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți.”

 

Romani 8:6 „Şi umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.”

 

Galateni 5:22-23 „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.”

 

Coloseni 3:15 „Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.”


Părerea mea