Ce știi despre David?

 

Orizontal:

1. Omul „după inima lui Dumnezeu”.

2. Al treilea dintre fiii lui Isai.

3. Prietenul lui David.

4. Profetul care l-a uns împărat.

5.Tatăl lui David.

6. Cetatea în care s-a născut.

7. Prințesa care i-a fost soție.

8.Uriașul biruit în luptă.

9. Cetatea în care a fost încoronat prima dată.

 

Vertical:

1. Fiul care i-a adus o mare întristare.

2. Întâiul născut al lui David.

3. Capitala împărăției.

4. Fratele mai mare.

5. Primul rege al lui Israel.

6. Profetul care i-a fost prieten și sfătuitor.

7. Copil al lui David, al cărui nume însemna „Fiul păcii”.

8. Alt frate al lui David.

 

„În experiența vieții noastre de toate zilele, putem să vedem bunătatea și milostivirea Sa în manifestarea purtării Sale de grijă. Îl recunoaștem în caracterul Fiului Său… Cei curați cu inima Îl văd pe Dumnezeu într-o nouă și duioasă legătură, ca Răscumpărător al lor… Cei curați cu inima Îl văd pe Dumnezeu în lucrările mâinilor Sale, în lucrurile frumoase care se află în universul acesta. În cuvântul Său, ei citesc în rânduri clare descoperirea îndurării Sale, bunătatea Sa și harul Său. …Frumusețea și valoarea adevărurilor care sunt ascunse de cei înțelepți în felul lumii sunt desfășurate fără încetare înaintea acelora care au o dorință încrezătoare, copilărească, de a cunoaște și de a face voia lui Dumnezeu…”


Părerea mea