Ce încearcă ei să spună?

 

Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre citatele de mai jos reprezintă păreri ale cetăţenilor Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea „Dumnezeu spune…” a lecţiei, notează declaraţia care transmite convingerea ta.

„Scribii care au copiat Scripturile erau cuprinşi de un simţământ de adânc respect şi pioşenie atunci când ajungeau să copieze literele sfinte care alcătuiau Numele lui Dumnezeu. Înainte de a le scrie, se opreau puţin. Şi, dintre toate celelalte nume şi titluri, NUMELE lui Dumnezeu
era considerat a fi YAHWEH… Numele acesta este format, în ebraică, din verbul „a fi” şi implică ideea că Acela care are acest Nume este veşnic şi are existenţa prin Sine. Însăşi… universalitatea Sa atotcuprinzătoare împiedica orice asemănare sau comparaţie care s-ar fi putut face între El şi zeii egiptenilor sau ai altor popoare. El avea să le asigure, lui Moise şi poporului, mângâiere în necazuri şi un ajutor în care să se poată încrede, pentru realizarea scopului Său, de a-i elibera din Egipt.” – Comentariu biblic AZŞ

 

„Porunca de a nu lua Numele Domnului în deşert nu numai că opreşte jurămintele false şi blestemele obişnuite, dar ea ne opreşte de a folosi Numele lui Dumnezeu într-un mod uşuratic sau neglijent, fără respect faţă de înspăimântătoarea lui însemnătate. Prin folosirea necugetată a Numelui lui Dumnezeu în vorbirea de rând, prin invocarea Lui în probleme neînsemnate şi prin deasa şi necugetata repetare a Numelui Său, noi Îl dezonorăm. «Numele Lui este sfânt şi înfricoşat» (Psalmi 111:9).” – Ellen G. White, scriitoare inspirată

 

„Atunci când se face un jurământ strâmb sau când Numele Domnului e întrebuinţat abuziv şi pentru lucruri de nimic sau în grabă pentru lucruri neînsemnate este într-adevăr o defăimare la adresa Numelui (fiinţei) lui Dumnezeu şi deci este în directă opoziţie cu porunca a treia.” – A. Kuen, teolog


Părerea mea