Ce importanţă are pentru mine?

 

Cu câteva lecţii în urmă, am văzut cum a fost dată Legea pe Sinai. Porunca a doua spune să nu ne facem chipuri sau asemănări ale lucrurilor care sunt în cer sau pe pământ şi să nu ne închinăm înaintea lor. Muntele fumegând şi prezenţa lui Dumnezeu, manifestându-se din mijlocul tunetelor şi fulgerelor, i-au înspăimântat pe israeliţi. Dar El nu dorea să-i sperie, ci doar să-i facă să înţeleagă că El este un Dumnezeu sfânt, care aşteaptă ca ei să-L respecte şi să-L asculte, chiar dacă nu puteau să-L vadă.

 

La scurt timp după ce a rostit cele Zece Porunci, Domnul l-a chemat pe Moise şi a întărit ce spusese mai înainte (Exodul 20:21-24 Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. 22 Domnul a zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ‘Aţi văzut că v-am vorbit din ceruri. 23 Să nu faceţi dumnezei de argint şi dumnezei de aur ca să-i puneţi alături de Mine; să nu vă faceţi alţi dumnezei. 24 Să-Mi ridici un altar de pământ, pe care să-ţi aduci arderile-de-tot şi jertfele de mulţumire, oile şi boii. În orice loc în care Îmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine şi te voi binecuvânta”).

 

Ce NU trebuia să facă poporul Israel?

 

Ce însemna pe atunci serviciul divin sau închinarea?

 

Moise a rămas patruzeci de zile pe munte, timp în care a primit şi alte instrucţiuni de la Dumnezeu. Israeliţii îşi doreau să ajungă cât mai repede în Canaan şi n-au mai avut răbdare să-l aştepte pe Moise. În Egipt, se obişnuiseră să vadă în jur tot felul de zeităţi, mai ales pe Apis, zeul cu chip de bou. Aşa că l-au rugat pe Aaron, fratele lui Moise, să facă un idol, înaintea căruia să se poată închina, pe care să-l poată vedea şi atinge cu mâna. Nu trecuseră decât câteva săptămâni de când Dumnezeu îi scosese din Egipt, dar ei uitaseră deja.

 

Citeşte în Exodul 32:3,4 şi completează versetele cu cuvintele care lipsesc!

„Şi ………….. şi-au scos ……………. de aur din urechi şi i-au adus lui ……………. El i-a luat din mâinile lor, a …………….. aurul cu dalta şi a făcut un ……………. Turnat. Şi ei au zis: Israele, iată ……………………….. tău care te-a …………… din ţara Egiptului!”


Părerea mea