Ce importanţă are pentru mine?

 

Pe Muntele Sinai, Dumnezeu a rostit cele Zece Porunci în auzul tuturor. Primele cuvinte pe care le-a spus au fost: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.”

 

De-a lungul vremurilor, au existat oameni care, deşi nu au auzit glasul lui Dumnezeu rostind prima poruncă, i-au înţeles importanţa şi au păzit-o. Ca sclavi, israeliţii se pare că uitaseră de Dumnezeu, dar Biblia ne vorbeşte despre un om care, deşi era tot rob, prizonier de război, L-a pus totdeauna pe Dumnezeu pe primul loc în viaţa sa. Acesta este Daniel.

 

Dar tot Biblia ne vorbeşte şi despre Samson, care a făcut exact invers. Samson provenea tot dintr-o familie bună. Dar, când a fost destul de mare ca să hotărască singur, au fost foarte multe ocazii în care Samson nu L-a pus pe Dumnezeu înainte de orice.

 

Un înger îi spusese mamei, încă înainte de naşterea lui Samson, că băiatul nu va trebui să-şi taie niciodată părul. Samson ştia acest lucru, iar părul său lung era un semn al puterii extraordinare pe care i-o dăduse Dumnezeu. Cu toate acestea, când a ales ce îi plăcea şi nu a mai dovedit supunere faţă de Dumnezeu, şi-a destăinuit secretul tocmai vrăjmaşilor săi de moarte.

 

Ştii ce s-a întâmplat după aceea. În ce stare a ajuns un om ales de Dumnezeu! Ce lucrare ar fi putut face Samson, cu puterea sa extraordinară şi cu înfăţişarea sa impunătoare, dacă nu ar fi uitat prima dintre cele Zece Porunci şi L-ar fi pus totdeauna pe Dumnezeu pe primul loc!


Părerea mea