Ce legătură are cu mine?

 

Scriitorii Bibliei, care au trăit după Moise, cunoşteau cu siguranţă cele Zece Porunci. Ei nu au făcut o listă, aşa ca Moise, dar, referindu-se la diferite fapte, le-au considerat bune sau rele, ghidându-se după limitele stabilite de Dumnezeu. Citeşte următoarele texte din Biblie şi trece în dreptul lor litera cu care e notată afirmaţia care se face în textul respectiv. __Psalmii 15:1-3 __Amos 5:4 __Isaia 33:15 __Mica 6:8 __Isaia 56:1,2

 

A. Cine păzeşte Sabatul este binecuvântat.

 

B. Să faci dreptate, să iubeşti binele şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău.

 

C. Cel ce umblă în neprihănire şi spune adevărul din inimă va locui cu Dumnezeu.

 

D. Cel ce Îl caută pe Dumnezeu va trăi.

 

E. Cel ce umblă în neprihănire… îşi trage mâinile înapoi, ca să nu primească mită… şi îşi leagă ochii, ca să nu vadă răul.

 

Dumnezeu a dorit să le împărtăşească oamenilor sistemul Său de legi, prin care se menţine ordinea în univers şi, stabilind anumite limite, El a avut în vedere fericirea omului. Dar cele Zece Porunci au slujit ca temelie şi pentru legile societăţii timp de peste trei milenii. Guvernele din Occident şi-au conceput constituţiile şi şi-au definit legile pe baza codului moral dat pe muntele Sinai.

 

Psalmistul David ne reaminteşte de caracterul veşnic al Legii lui Dumnezeu: „Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.” (Psalmii 111:7,8) şi adaugă: „Dar Tu eşti aproape, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărate.” (Psalmii 119:151).

 

Orice societate care întoarce spatele principiilor morale ale Legii lui Dumnezeu se îndreaptă spre haos. Şi totuşi noi trăim într-un timp când, în societatea americană, este în vogă conceptul „fă ceea ce crezi tu de cuviinţă”, într-un timp în care, dacă ai convingeri morale bine definite, eşti considerat un om cu vederi înguste.

 

La ce a condus, în societatea noastră, o astfel de atitudine faţă de Legea lui Dumnezeu? „Au semănat vânt, vor secera furtună” (Osea 8:7). „Fiecare îşi vedea de drumul lui…” (Isaia 53:6), iar acum suportăm consecinţele tragice. Departamentul de Justiţie al Statelor Unite raportează că 1,6 milioane de crime cu violenţă au fost comise în anul 2004. Într-un studiu recent, 83% dintre tinerii intervievaţi au declarat că, pentru ei, adevărul moral depinde de circumstanţe. Numai 6% au declarat că adevărul moral este absolut.

 

Acum, când în jurul nostru valorile morale se prăbuşesc, poate că este timpul să ne îndreptăm din nou privirea către Legea lui Dumnezeu. Poate că este timpul pentru mai puţine controverse cu privire la Lege şi pentru mai multă păzire a Legii.


Părerea mea