Ce legătură are cu mine?

 

De obicei, ne culcăm seara, şi dimineaţa ne sculăm. Pentru că moartea este ca un somn, atunci când cineva moare, este ca şi cum s-ar culca şi ar dormi o vreme, dar în dimineaţa învierii se trezeşte. Isus a spus: „Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele” (Ioan 5:28,29).

 

Vor fi două învieri: una pe care Isus o numeşte „pentru viaţă”, învierea celor care „au făcut binele”, şi una „pentru moarte”, a celor care „au făcut răul” (vers. 29).

 

Prima înviere are loc la revenirea lui Isus. El îi va chema la viaţă pe credincioşii care sunt în morminte şi îi va transforma pe credincioşii aflaţi în viaţă. La aceasta se referă Pavel în 1 Tesaloniceni 4:16,17: „Întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul”.

 

Dar va fi şi o a doua înviere, după o mie de ani de la prima, când cei ce au dispreţuit darul vieţii veşnice oferit de Isus vor învia ca să vadă ce au pierdut. Ei vor fi nimiciţi de focul care va curăţi pământul.

 

„Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere” (Apocalipsa 20:6).

 

Fă o listă cu cei pe care vei dori să-i reîntâlneşti în ziua învierii!

 

Lucrurile acestea nu sunt teorii teologice pe care le putem ignora. Ele sunt adevărul lui Dumnezeu prezentat în Biblie. Chiar şi tu eşti vizat. Depinde de tine din ce categorie a învierii vei face parte. Iar opțiunile disponibile sunt doar două! Prima înviere, cu ocazia revenirii lui Isus, pentru viață (cei care L-au ales pe Isus). A doua înviere, pentru judecată şi moarte eternă (cei care L-au respins pe Isus).


Părerea mea