Ce importanţă are pentru mine?

 

Ţi s-a întâmplat vreodată ca mama sau tata să-ţi spună că ceea ce faci n-are niciun rost, niciun sens? Uneori, se pare că mai facem câte ceva „fără cap”. În mod normal, trecem la acţiune doar când avem un motiv şi un plan.

 

Dumnezeu nu face nimic fără rost. Când Isus a venit prima dată, a existat un motiv bine întemeiat pentru venirea Sa. Şi revenirea Sa are un scop, chiar mai multe.

 

Mai întâi, Isus revine ca să-i readucă la viaţă pe credincioşii Săi care au murit. Iată cum descrie Pavel acest moment: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi, întâi, vor învia cei morţi în Hristos” (1 Tesaloniceni 4:16).

 

Atunci, credincioşii care vor fi în viaţă se vor uni cu cei înviaţi şi, sfidând legea gravitaţiei, se vor ridica în aer – fără ajutorul vreunui motor sau al unei elice. Pavel spune în continuare: „Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh” (1 Tesaloniceni 4:17).

 

Toţi cei care sunt ai lui Isus vor merge cu El, să trăiască în locaşurile pe care le pregăteşte acum pentru ei, despre care ne vorbeşte textul din Ioan 14:1-3. Dacă nu l-ai învăţat încă pe dinafară, este momentul să faci acest lucru acum.

 

Iată câteva dintre motivele revenirii lui Isus. Pune numărul textului potrivit pe liniuţa dinaintea motivului

 

 

1. 1 Corinteni 15:25,26           __ să-Şi împlinească făgăduinţa;

2. Matei 24:31                          __ să-i învie pe credincioşii care au murit;

3. Filipeni 3:20,21                   __ să nimicească moartea;

4. Matei 16:27                          __ să-Şi adune poporul;

5. Ioan 14:3                               __ să judece lumea;

6. Matei 25:31-46                     __ să le ofere slavă credincioşilor Săi;

7. 1 Tesaloniceni 4:13-18        __ să-Şi răsplătească poporul.


Părerea mea