Ce încearcă ei să spună?

 

Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre citatele de mai jos reprezintă păreri ale cetăţenilor Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea „Dumnezeu spune…” a lecţiei, notează declaraţia care trans mite convingerea ta. Pregăteşte-te să te autocitezi la Şcoala de Sabat.

 

„Noi suntem chemaţi să fim un popor evlavios, care gândeşte, simte şi acţionează în armonie cu principiile cerului. Pentru ca Duhul lui Dumnezeu să refacă în noi caracterul Domnului nostru, trebuie să ne implicăm şi să acceptăm numai acele lucruri care vor produce în viaţa noastră curăţie, sănătate şi bucurie. Aceasta înseamnă că plăcerile şi distracţiile noastre trebuie să corespundă celor mai înalte standarde ale bunului gust şi ale frumuseţii creştine.” – R. Foster, autor creştin

 

„Întrucât trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt, trebuie să avem grijă de ele într-un mod inteligent. Pe lângă mişcare fizică şi odihnă corespunzătoare, trebuie să adoptăm cea mai sănătoasă dietă cu putinţă şi să ne abţinem de la alimentele necurate identificate în Scriptură. Deoarece băuturile alcoolice, tutunul, folosirea iresponsabilă a medicamentelor şi a narcoticelor sunt dăunătoare corpului nostru, trebuie să ne abţinem de la folosirea lor. În schimb, trebuie să ne angajăm în tot ceea ce ne aduce gândurile şi trupul în ascultare de Hristos, care doreşte să fim sănătoşi, plini de bucurie şi bunătate.” – ”Adventiștii de Ziua a Șaptea cred…”

 

„Corpurile noastre Îi aparţin lui Dumnezeu. El a plătit preţul răscumpărării pentru corp şi pentru suflet. Creatorul veghează asupra mecanismului omenesc păstrându-l în mişcare. Dacă nu ar avea El necontenit grijă, atunci pulsul nu ar mai bate, activitatea inimii ar înceta, creierul nu şi-ar mai face partea.” – Ellen White, autoare inspirată


Părerea mea