Dumnezeu spune…

 

Leviticul 27:30 „Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.”

 

Leviticul 27:32 „Orice zeciuială din cirezi şi din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului.”

 

1 Cronici 29:14 „Căci ce sunt eu şi ce este poporul meu, ca să putem să-Ţi aducem daruri de bună voie? Totul vine de la Tine şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem.”

 

Psalmii 76:11 „Faceţi juruinţe Domnului, Dumnezeului vostru, şi împliniţi-le! Toţi cei ce-L înconjoară, să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoşat.”

 

Maleahi 3:8,9 „Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: «Cu ce Te-am înşelat?» Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime!”

 

Maleahi 3:10 „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.”

 

Luca 12:15 „Apoi le-a zis: «Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.»”

 

Faptele apostolilor 8:20 „Dar Petru i-a zis: «Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!»”


Părerea mea