Ce încearcă ei să spună?

 

Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre citatele de mai jos repre zintă păreri ale cetăţenilor Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea „Dumnezeu spune…” a lecţiei, notează declaraţia care trans mite convingerea ta. Pregăteşte-te să te autocitezi la Şcoala de Sabat.

 

„Noi suntem ispravnicii lui Dumnezeu, cărora ne-a încredinţat timp şi ocazii, capacităţi şi bunuri, binecuvântările pământului şi resursele lui. Noi trebuie să fim răspunzători faţă de El pentru buna lor folosire. Noi trebuie să recunoaştem drepturile de proprietar ale lui Dumnezeu printr-o slujire plină de credincioşie faţă de El şi faţă de semenii noştri, prin faptul că Îi înapoiem zecimea şi dăm daruri pentru vestirea Evangheliei, pentru susţinerea şi dezvoltarea bisericii Sale.” – ”Adventiștii de Ziua a Șaptea cred…”

 

„Isprăvnicia este un privilegiu pe care ni l-a dat Dumnezeu pentru a creşte în dragoste şi pentru a birui egoismul şi lăcomia. Ispravnicul se bucură de binecuvântările care vin asupra altora, ca rezultat al credincioşiei sale.” – Calvin, reformator

 

„Dăruirea sistematică nu trebuie să devină o constrângere sistematică. Numai daruri de bunăvoie primeşte Dumnezeu. Adevărata dăruire creştină izvorăşte din principiul dragostei recunoscătoare.” – Ellen White, autoare inspirată

 

„Când Îi predăm lui Dumnezeu fiecare aspect al vieţii noastre, inclusiv finanţele noastre, putem avea încredere că El Se va îngriji de nevoile noastre. Însă, dacă preferăm să ţinem cu dinţii de lucrurile pe care le deţinem, atunci devenim sclavii lucrurilor respective.” – Larry Burkett, autor american

 

„Dăruirea sistematică (zecimea) a fost rânduită pentru susţinerea lucrării lui Dumnezeu pe pământ.” – V. Moldovan, autor creştin

 

„Chiar dacă avem foarte puţin, Domnul doreşte ca noi să dăruim cu bucurie, pentru ca biserica Lui să aibă din abundenţă cele necesare pentru o lucrare bună. Să nu fim egoişti şi să nu ne lăsăm înşelaţi de bani. Într-un anumit sens, banii nu sunt o binecuvântare, ci un test.” – Francis Frangipane, pastor


Părerea mea