Iată părerea mea

 

Un bun manager are întotdeauna grijă ca întreprinderea lui să meargă bine şi oamenii care lucrează să fie bine pregătiţi, bine echipaţi şi bine aleşi. Când S-a înălţat la cer, după ce Îşi terminase lucrarea pe pământ, Isus a avut aceeaşi grijă pentru biserica Sa. El „… a dat daruri oamenilor” (Efeseni 4:8). Chiar dacă nu mai era printre ei, Isus dorea ca urmaşii Săi să aducă la îndeplinire cu succes lucrarea care le fusese încredinţată. Ca un bun „manager”, El a prevăzut toate nevoile lor şi S-a îngrijit să le fie împlinite.

 

Domnul Isus a trimis Duhul Sfânt ca să dea daruri şi să-i înveţe pe oameni cum să le folosească. El le-a spus ucenicilor: „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus” (Luca 24:49).

 

În Ziua Cincizecimii, puterea aceasta a fost revărsată ca o mare binecuvântare pentru biserică (vezi Faptele 2). Dar Dumnezeu a făgăduit o putere şi mai mare poporului Său de astăzi, care va încheia lucrarea, pregătind lumea pentru revenirea lui Isus.

 

Ne putem aştepta să primim tot atât de multă putere cât au primit ucenicii la Cincizecime sau mai multă? De ce? Este Dumnezeu gata să ne dea şi nouă Duhul Sfânt aşa cum li L-a dat lor?


Părerea mea