Cum se întâmplă?

 

Unul dintre imnurile mele preferate spune: „Stele-n coroana mea s-or afla?” De fapt, nici nu ar trebui să ne punem întrebarea aceasta, pentru că oricine ajunge în împărăţia slavei lui Dumnezeu va avea stele în coroană, arătând că a lucrat pentru mântuirea altora.

 

Deşi principalul motiv al faptelor noastre nu ar trebui să fie gândul la răsplată, totuşi este minunat să ştim că Dumnezeu nu uită şi că răsplata Sa este pe măsura iubirii şi bogăţiei Sale, şi nu a meritelor noastre.

 

Aici, pe pământ, nimic nu poate aduce bucurii şi satisfacţii mai mari, decât implicarea în misiunea rămăşiţei, chiar dacă, uneori, aceasta poate aduce suferinţe şi neplăceri. Dar Pavel spune: „…întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrea ză pentru noi, tot mai mult, o greutate veşnică de slavă” (2 Corinteni 4:17).

 

Mântuirea înseamnă o viaţă îmbelşugată acum şi o speranţă minunată de viaţă pentru viitor. Să nu uităm niciodată: rămăşiţa nu este un deşeu, bun de aruncat. Ci este un grup de oameni vii, plini de viaţă, prin a căror iubire şi activitate, cu ajutorul lui Dumnezeu, biserica se dezvoltă şi se întinde. În cer îi aşteaptă o mare răsplătire. Cine ar vrea să se lipsească de ea?

 

Care este deosebirea dintre plată, sau salariu, şi dar? Care este plata care ni se cuvine? Dar darul pe care-l primim? (Vezi Romani 6:23; 5:21 şi 1 Ioan 5:11,12) 

 

Romani 6:23  Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

 

Romani 5:21  ”…pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.”

 

1 Ioan 5:11,12  Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.”

 

Nu uita că, de-a lungul istoriei, Dumnezeu a fost reprezentat mai degrabă de rămăşiţe decât de mulţimi de oameni. Noe a fost singurul care a reuşit să scape, împreună cu familia sa, de urgia potopului. Iar Isus a avut un număr destul de mic de ucenici în timpul prezenţei Sale pe pământ, în ciuda faptului că tot Israelul spunea că Îl aşteaptă pe Mesia.


Părerea mea