Facă-se voia Ta

Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele. (Psalmii 40:8) Ascultă ediția audio aici. 

Vie împărăția Ta

Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu 

Șaptezeci

Ascultaţi-Mă, casa lui lacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârşia 

Sfințească-te numele Tău

Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră! Căci este scris: 

Nu mai sunt articole.