[luni, 12 februarie]

SECȚIUNEA III


În secțiunea anterioară am văzut cum unii creștini sunt flămânzi după Duhul Sfânt, în timp ce alții nu sunt. Unii sunt satisfăcuți cu lucruri de mică importanță, iar alții doresc lucrurile mărețe oferite de Dumnezeu. Voi ce alegeți?

Dacă nu simțiți foamea fizică, sunt câteva căi prin care se poate rezolva problema. În primul rând, ați putea prelungi lucrul. Sau ați putea merge în bucătărie, unde este pregătită hrană delicioasă. La fel este și dacă ajutăm pe altcineva să ajungă în cer – ne ajutăm pe noi înșine să ne fie foame după Duhul Sfânt. A ne afla în preajma oamenilor care trăiesc prin Duhul ne va face să simțim nevoia după El.

Moartea spirituală este rezultatul lipsei plinătății Duhului. Moartea spirituală aduce propriile ei roade. Când suntem morți spiritual, noi facem ceea ce impun propriile pofte. Urmăm dorința „cărnii”. Iată cum descrie apostolul Pavel rezultatul lipsei Duhului Sfânt:


Galateni 5:19-21 – „Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.”


Satana nu se bucură doar de cei care beau vin și țin ședințe de spiritism. Evident, aceste lucruri sunt grave pentru unii creștini. În schimb, izbucnirile de mânie, gelozia, invidia, mândria și plăcerea de a face glume sau fapte imorale este posibil să fie îngăduite de unii creștini, deoarece lucrurile acestea nu sunt considerate ca fiind prea grave, chiar dacă ele vin pe fondul lipsei Duhului.

Vă lipsește și vouă ceva? Să nu vă simțiți ca un copil flămând într-un deșert! Vă este sete și fântâna se află lângă voi. Cereți Duhul Sfânt! Dar cereți-L cu toată inima. Cereți-L adesea.

Dumnezeu dorește să ne învețe cum să ne rugăm, astfel că ne dă cele mai bune răspunsuri atunci când ne rugăm adecvat. Solicitați cuiva din biserică să se alăture rugăciunii voastre sincere pentru Duhul Sfânt. Alegeți să credeți că Dumnezeu vă aude rugăciunea. Apoi, încercați să le spuneți și altora. Amintiți-vă că îndrăzneala este unul dintre roadele umplerii cu Duhul Sfânt.

Faptele apostolilor 4:31 – „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.”

Doamne, Te rugăm, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt! (Vedeți „Întrebări pentru reflecție”, Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI PENTRU REFLECȚIE

Secțiunea I
Citiți Viața lui Isus, de la pagina 668, începând cu „Înainte de a se jertfi…”, până la pagina 671 („Mângâietorul este numit…”). Răspundeți la întrebările următoare:

 1. Ce legătură credeți că este între Duhul Sfânt și har? (pp. 668, 669)

 1. De ce a fost în avantajul nostru ca Isus să Se întoarcă în ceruri? (p. 669)

 1. Cum îi ajută Duhul Sfânt pe credincioșii persecutați? (p. 669)

 1. Când va fi trimis Mângâietorul (Duhul Sfânt) ca răspuns la rugăciunea credinței? (p. 670)

 1. În ce moduri Duhul Sfânt crește înțelegerea noastră despre lucrurile spirituale? (p. 670)

Secțiunea II

 1. Cum ar putea o biserică să fie descalificată să primească lucruri mai mari de la Dumnezeu?

 1. Luați în considerare istoria lui Simon Magul, din Faptele apostolilor 8:14-24.
  Cum putem avea darul Duhului Sfânt? Luca 11:13
  Care este condiția pentru a primi Duhul Sfânt? Faptele apostolilor 5:32
  Secțiunea III
 2. Vedeți vreuna dintre roadele firii pământești în viața voastră? Galateni 5:19-21
 3. Se poate sluji firii și Duhului în același timp? Galateni 5:16,17; Romani 8:1-8; Matei 6:24