[luni, 5 februarie]

SECȚIUNEA III


În lecția aceasta și în cea anterioară, am studiat despre har. Am văzut că harul este real. Ne poate umple. Poate însufleți cântul nostru. Poate înmuia cuvintele noastre. Poate înlătura egoismul nostru. Poate aduce lumină în colțurile întunecate ale minții noastre. Harul poate fi soluția multor probleme care par imposibil de rezolvat.

Unii oameni cred că Evanghelia este prea simplă, ca și cum ceva atât de valoros ca mântuirea ar trebui să fie dificil și greu de înțeles. De fapt, chiar marea simplitate a Evangheliei face ca ea să fie dificil de înțeles pentru mulți.

Odată, când Ellen White a fost în Australia, ea a întâlnit o femeie deosebită, care simțea că are nevoie disperată să asculte o Evanghelie pe care să o poată înțelege mai bine. Știa despre necesitatea credinței, dar era confuză cu privire la ce înseamnă aceasta cu adevărat. Încurajarea dată de Ellen White poate fi ceea ce avem nevoie și noi, astăzi.


„M-am tot gândit la cererea sorei T. Ea spunea: «O, vreau acea credință prețioasă de care simt că am mare nevoie. Trimiteți-mi ceva simplu, ca mintea mea să înțeleagă și să pot avea credința că Isus este un ajutor mereu prezent în nevoi.» Credem că aceasta este o nevoie fundamentală a sufletului – ceva de care sufletul doritor și în nevoie să se poată agăța, ceva ușor de înțeles. Motivul principal pentru care mulți nu intră în stăpânirea acestui adevăr este că el este prea simplu. Ei cred că trebuie să fie un lucru măreț și că Dumnezeu se așteptă ca ei să treacă printr-un proces ieșit din comun pentru a fi convertiți, dar atunci când noi le prezentăm adevărul așa cum este, în frumoasa lui simplitate, ei își exprimă stupoarea: «Asta este totul?» Trebuie să ne facem viața la fel de curată ca viața lui Isus, ca toți să vadă Calea, Adevărul și Viața. A accepta cu simplitate Cuvântul lui Dumnezeu li se pare atât de ușor, încât cu greu îndrăznesc să-l accepte.” – „Manuscript Releases”, vol. 10, p. 195

„Asta-i tot?” întrebați voi. Da, așa funcționează harul. Atunci când Îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, suntem acceptați de El. Harul lui Dumnezeu este „atât de ușor”. Îndrăzniți să credeți în el?

Dacă veți face lucrul acesta, vă va schimba în toate modurile minunate pe care le-am abordat până acum. Nici măcar nu vă veți mai teme de moarte când veți înțelege că Isus, prin harul Său, a gustat deja moartea pentru voi. Și nici nu mai este vreun motiv ca să fie necesar să o gustați voi.

Evrei 2:9 – „Dar pe Acela care a fost făcut «pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii», adică pe Isus, Îl vedem «încununat cu slavă și cu cinste» din pricina morții pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți.”


Să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul Său minunat. (Vedeți „Întrebări pentru reflecție”, Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI PENTRU REFLECȚIE

Secțiunea I

 1. Ce înseamnă că harul Îi aparține lui Isus?

 1. Ioan 1:16 spune că noi toți am primit din plinătatea lui Hristos. Conform lui Ioan, cu ce este umplut Isus? Ce primim noi de la El?
 2. Uitați-vă la primele versete ale epistolelor de la Romani la Iuda. Câte dintre ele menționează harul lui Dumnezeu în introducere?
  Ce alte asemănări vedeți?

Secțiunea II

 1. Cum trăiește o persoană care are harul în interior, spre deosebire de o alta, care nu-l are? Matei 18:21-35

 1. Dați un exemplu despre cum o persoană v-a tratat cu har și cum o alta v-a tratat fără har.
  Către care dintre ele v-ați simțit mai atrași?

Ce ne spune lucrul acesta despre motivul pentru care Dumnezeu ne dă atât de mult har?

 1. Ce face harul pentru a ajuta persoanele care se confruntă cu depresia?

Secțiunea III

 1. Care este motivul pentru care unii oameni acceptă atât de greu Evanghelia?
  Cum este ilustrată realitatea aceasta în istoria lui Naaman? 2 Împărați 5:1-19