[luni, 29 ianuarie]

SECȚIUNEA III

Noi respirăm de mai multe ori într-un minut, pe tot parcursul zilei, pe tot timpul nopții și o facem fără să fim conștienți măcar. Prin această dependență constantă de a inspira aer, Dumnezeu ilustrează nevoia noastră de comuniune constantă cu El.

„Rugăciunea este respirația sufletului. Ea este secretul puterii spirituale. Niciun alt mijloc al harului nu o poate înlocui și nu poate păstra sănătatea sufletului. (…) Dacă neglijați rugăciunea sau vă rugați din când în când, după cum vi se pare convenabil, vă veți pierde legătura cu Dumnezeu.” – „Slujitorii Evangheliei”, p. 254

Sau, după cum Pavel spune:


1 Tesaloniceni 5:17 – „Rugați-vă neîncetat.”


Când ne rugăm permanent, noi ne bucurăm de atmosfera harului. Desigur, noi nu putem să ajungem la tronul din cer cu cererea ca Dumnezeu să ne acorde atenție. Uneori nu putem ajunge nici măcar la primarul din orașul în care locuim. De ce nu? Pentru că, pentru ființele sfinte ale cerului, noi suntem murdari. Când ne rugăm, rugăciunile noastre nu ar putea merge mai departe decât ajunge sunetul vocii, dacă nu ar fi harul.

Harul amestecă rugăciunile noastre cu minunata tămâie care face rugăciunile acceptabile înaintea Tatălui.


Apocalipsa 8:3 – „Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fața altarului, cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile tuturor sfinților, pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie.”

Tămâia reprezintă meritele lui Isus. Rugăciunile noastre sunt prezentate înaintea Tatălui ca și cum am trăi viața sfântă a lui Isus. Dar noi nu am trăit o asemenea viață, nu? Deci acesta este pur și simplu har.
Și de unde știm noi că tămâia reprezintă meritele lui Isus? În serviciile de la sanctuar, israeliților li s-a spus în mod repetat că sacrificiul era de un „bun miros” lui Dumnezeu. Pavel explică faptul că acest bun miros reprezintă iubirea cu care Hristos S-a jertfit pentru noi.

Efeseni 5:2 – „Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi «ca un prinos și ca o jertfă de bun miros» lui Dumnezeu.”

Deci, când noi ne rugăm frecvent, alegem să respirăm atmosfera harului care înconjoară această planetă. Îngerii trebuie că se minunează mult de cât de puțin „respiră” creștinii!

„Deși în jurul nostru s-ar putea să fie o atmosferă infectată, coruptă, noi nu trebuie să respirăm miasmele ei otrăvitoare, ci putem să trăim respirând aerul curat al cerului. Putem închide orice intrare închipuirilor necurate și gândurilor nesfinte, înălțând inima, ființa noastră în prezența lui Dumnezeu prin rugăciuni sincere. Cei ale căror inimi sunt deschise ca să primească sprijinul și binecuvântarea lui Dumnezeu vor umbla într-o atmosferă mai sfântă decât aceea a pământului și vor avea o continuă comuniune cu cerul.” – „Calea către Hristos”, p. 99


Ați făcut vreodată un studiu biblic bazat pe un singur cuvânt? Aceasta este o metodă excelentă de studiere a Bibliei. Folosind o concordanță biblică, un program de căutare sau o pagină web, examinați toate versetele în care găsiți un anumit cuvânt. Încercați să căutați cuvântul „har”. Luați notițe cu privire la ce ați descoperit. Atunci când veți termina, s-ar putea să aveți o înțelegere superioară a adjectivului „minunat” din imnul „Atâta har”.

„Atâta har, ce minunat!
Azi pot să fiu salvat!
Am fost pierdut, nenorocit,
Dar Domnul m-a iubit!”


Minunat, într-adevăr, că Dumnezeu a găsit o cale de salvare pentru asemenea cazuri fără speranță, cum am fost noi!

ÎNTREBĂRI PENTRU REFLECȚIE

Secțiunea I

  1. Cum de planeta noastră a ajuns să fie înconjurată de o atmosferă de har?
  2. Cum numește Biblia tronul lui Dumnezeu și de ce? Evrei 4:14-16

  1. Este harul doar pentru persoanele neprihănite? Matei 5:44,45
    Numiți câteva daruri ale harului, pe care Dumnezeu le-a dat tuturor.

Cum le putem arăta noi har tuturor, incluzând persoanele cărora nu le place de noi? Matei 5:43-48


Secțiunea II

  1. Tit 2:11 spune că harul lui Dumnezeu le-a fost arătat tuturor oamenilor. În ce sens putem spune că s-a întâmplat lucrul acesta?

  1. În afara iertării păcatelor noastre, ce altă lucrare mai face harul?

Secțiunea III

  1. Citiți paragrafele din Calea către Hristos de la pagina 1 la 4. În cuvintele voastre, cum am putea noi să respirăm constant atmosfera harului?

  1. Ce face ca rugăciunile noastre să fie acceptabile pentru Dumnezeu?
  2. Faceți un studiu biblic privind cuvântul „har”, după sugestia din Secțiunea III. Alegeți patru versete și faceți-le un rezumat în spațiul de mai jos.