[joi, 18 ianuarie] Întrebări pentru reflecție

  1. Care a fost lecția de care ucenicii aveau nevoie?
  2. Cum putem arăta mai mult aprecierea noastră pentru Isus (Matei 25:40)? Gândiți-vă la câteva lucruri specifice și îndepliniți-le în cursul acestei săptămâni.

  1. „Nimic nu este prea scump pentru a-l dărui” lui Isus. Care sunt unele dintre lucrurile pe care, adeseori, oamenii le consideră prea scumpe pentru a I le dărui?
    Pentru voi există ceva prea scump pentru a-I dărui lui Isus?
  2. Ce a gândit Isus atunci când ucenicii au spus: „Ce rost are risipa aceasta?”

  1. Cât de generos este Dumnezeu cu familia Sa umană?
  2. Din punct de vedere omenesc, cum am considera sacrificiul lui Isus?

  1. De ce Dumnezeu exercită atât de multă lepădare de Sine și sacrificiu de Sine în planul mântuirii?

  1. În ce mod darul Mariei ilustrează jertfa lui Hristos?