[luni, 30 ianuarie]

SECŢIUNEA III


Dar ai promis!” Ţi-a spus cineva aceste cuvinte? Când erai mai mic, le-ai spus acest lucru părinţilor tăi când ei şi-au schimbat planurile?

Sau ţi-ai promis ţie însuţi că vei face sau nu vei face ceva, pentru ca mai târziu să fii dezamăgit de neîmplinirea promisiunii făcute? Aşa ajung mulţi oameni să se îndoiască de sinceritatea proprie şi să simtă că Dumnezeu nu îi mai poate accepta. Citiţi gândurile ce urmează:

Mulţi îşi pun întrebarea: „Cum să mă predau pe mine însumi lui Dumnezeu?” Doreşti să te predai lui Dumnezeu, dar eşti slab, nu ai destulă putere morală, eşti rob al îndoielilor şi stăpânit de obiceiurile vieţii tale păcătoase. Făgăduinţele şi hotărârile tale sunt asemenea unor funii de nisip. Singur nu-ţi poţi controla şi stăpâni gândurile, impulsurile şi simţămintele. Amintirea făgăduielilor nerespectate şi a angajamentelor neîmplinite slăbeşte încrederea în propria ta sinceritate şi te face să crezi că Dumnezeu nu te poate primi; dar nu trebuie să deznădăjduieşti.

Ce trebuie să înţelegi este adevărata putere a voinţei. Aceasta este puterea care guvernează natura omului, puterea ce ia hotărâri sau care face alegerea. Totul depinde de dreapta lucrare a voinţei. Dumnezeu a dat oamenilor puterea alegerii; datoria lor este aceea de a o exercita. Nu stă în puterea noastră să ne schimbăm inima şi nici să-I predăm lui Dumnezeu simţămintele, dar putem alege să-L slujim. Putem să-I dăm voinţa; atunci El va lucra în noi şi voinţa, şi înfăptuirea, după buna Sa găsire cu cale. În acest fel, întreaga noastră fiinţă va fi adusă sub controlul Duhului lui Hristos; simţămintele noastre vor fi atunci îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în armonie cu El. – „Calea către Hristos”, p. 47 Nu toate promisiunile oamenilor sunt demne de încredere. Dar făgăduinţele lui Dumnezeu nu dau greş. Cei care le-au testat cu atenţie le-au găsit ca fiind absolut de încredere. Însă cei care nu se bazează pe ele au nevoie de mai multă instruire pe drumul lor de credinţă.

Cum să foloseşti făgăduinţele lui Dumnezeu? Întâi caută-le! Poate ai văzut cărţi despre făgăduinţele lui Dumnezeu. Poţi economisi ceva timp şi pot fi utile când cauţi o anumită făgăduinţă în grabă. Totuşi, nu ai nevoie de asemenea cărţi dacă vrei să găseşti o făgăduinţă biblică. Începe să citeşti Biblia! Ea este plină de astfel de făgăduinţe. Iată două făgăduinţe minunate:

2 Corinteni 12:9
„Şi El mi-a zis: «Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.» Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.”


Matei 28:20

„Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”

După găsirea făgăduinţelor, roagă-L pe Dumnezeu să-Şi împlinească promisiunea cu tine.

Aici găsiţi un exemplu de astfel de rugăciune:

„Tatăl meu din Cer, sunt prea slab ca să trăiesc aşa cum aş dori. Dar Tu ai promis că puterea Ta este suficientă pentru mine şi că ea poate lucra în mine. Cred în făgăduinţa Ta şi Îţi mulţumesc pentru puterea pe care Tu mi-o dai să trăiesc în felul în care ar trebui să trăiesc. Isus este Cel care merită putere de la Tine, şi I-ai şi dat-o. Pentru că El mi-a luat păcatele şi a murit de moartea pe care eu o meritam, Te rog să îmi dai ceea ce El merită: putere să trăiesc o viaţă sfântă.”

Priviţi la această rugăciune pentru un moment. Puteţi vedea „mentalitatea credinţei” în ea? Când noi spunem „Îţi mulţumesc” înainte să experimentăm vreun rezultat la rugăciune, noi, de fapt, ne exercităm încrederea în Dumnezeu.

Puteţi vedea cum această rugăciune este ca strigătul sutaşului sau al femeii canaanite? Ambii se simţeau nedemni de ajutorul lui Dumnezeu, dar l-au cerut oricum. Depindeau de Isus să le dea ceea ce ei nu meritau. Aceasta este credinţa militantă.

Observi cum această rugăciune exprimă încrederea că Dumnezeu poate face ce a promis? Aceasta este credinţa.

Cele trei principii ale folosirii făgăduinţelor biblice sunt, pe scurt:
• Adresează o cerere;
• Bazează-te pe El;
• Cere – cu mulţumiri.

Astfel, o simplă rugăciune, folosind făgăduinţele Bibliei în modalitatea acestui simplu ABC, are puterea de a schimba multe vieţi. Va începe s-o schimbe şi pe a ta chiar acum?

ÎNTREBĂRI DE REFLECŢIE

Secţiunea I

  1. Care sunt acele experienţe care te-au convins de puterea promisiunilor lui Dumnezeu?


  1. Acum gândeşte-te la ocaziile în care te-ai plâns şi te-ai tânguit. Cum poţi evita pe viitor un asemenea comportament?_


Secţiunea II

  1. Explică „neprihănirea împărtăşită” şi „neprihănirea atribuită” în felul în care ar putea fi înţelese de un prieten mai mic decât tine.______


  1. Care este relaţia dintre a studia Biblia şi a avea mai multă credinţă?_________


Secţiunea III

  1. De ce exprimarea mulţumirii este un act al credinţei?_________

  1. Pentru aprofundare, studiaţi „Viaţa lui Iisus”, capitolul 41. Notaţi cu atenţie următoarele puncte: Cuvântul lui Dumnezeu are viaţă; comparaţia dintre hrană şi Cuvântul lui Dumnezeu; cui îi sunt destinate făgăduinţele lui Dumnezeu; ce înseamnă să mănânci pâinea din cer.