[miercuri, 14 decembrie] O cale deloc ușoară

Nu vă amăgiți că, acceptându-L pe Hristos, nu veți avea dificultăți, încercări sau conflicte de trecut. Dacă începeți să vă gândiți că viața soldatului creștin este ușoară și relaxantă, studiați Modelul. Hristos, întemeietorul credinței noastre, a îndurat batjocuri; viața Lui a fost una de renunțare și sacrificiu de sine. Iar atunci când Îl acceptați, acceptați și suferința religiei; sunteți de acord să împărtășiți ocara Lui, negarea și sacrificiul Lui de sine.

Hristos le-a spus ucenicilor Săi că în lume vor avea parte de necazuri. De dragul Lui, ei aveau să fie aduși înaintea împăraților și conducătorilor; urmau să fie învinuiți în mod fals de toate relele posibile, iar cei care le-au distrus viețile o vor face crezând că Îi slujesc lui Dumnezeu. Toți cei care, în fiecare epocă, au trăit o viață evlavioasă au avut de suferit o formă sau alta de persecuție. Mulți profeți și apostoli au fost persecutați, întemnițați și chiar omorâți pentru Hristos. Ei au suferit toate umilințele, insultele și cruzimile pe care Satana putea convinge mintea să le inventeze.

Astăzi, lumea este la fel de mult opusă religiei autentice precum a fost dintotdeauna. Aceeași ură și ostilitate față de Dumnezeu, care a dus la respingerea și răstignirea lui Hristos și persecutarea martorilor Săi credincioși, încă arde în inimile copiilor neascultării și în curând va izbucni cu o energie malefică. Citim că, în zilele din urmă, Satana se va coborî cu mare mânie, știind că timpul lui este scurt, și va lucra cu toată înșelăciunea nedreptății asupra celor ce vor pieri. Cei care mărturisesc religia lui Isus, dar nu L-au urmat în negarea de sine, vor fi complet nepregătiți pentru această perioadă. Religia lor este o religie a avantajelor și comodității. Ei nu poartă nicio cruce; nu duc bătălii aspre cu dorințele firești ale inimii umane. Când pretențiile lui Dumnezeu vin în contradicție cu dorințele lor indulgente, ei aleg să-și facă plăcerea. Ei nu L-au cunoscut pe Hristos, căci nu L-au primit în smerenia Lui. Aceștia se vor găsi mai degrabă în compania celor care se opun adevărului, decât în mijlocul celor care vor suferi de dragul adevărului.

Spiritul persecuției nu va fi manifestat împotriva celor care nu au nicio legătură cu Dumnezeu și, prin urmare, nu au nicio putere morală, ci va fi stârnit împotriva celor credincioși, care nu fac concesii cu lumea și nu vor fi influențați de opiniile, favorurile sau opoziția ei. O religie care aduce o mărturie vie în favoarea sfințeniei și care mustră mândria, egoismul, avariția și păcatele la modă va fi urâtă de lume și de creștinii superficiali. Nu vă mirați deci, tinerii mei prieteni creștini, dacă lumea vă urăște; căci mai înainte l-a urât pe Stăpânul vostru. Când suferiți batjocuri și persecuții, vă aflați într-o companie excelentă; căci Isus a îndurat totul și multe altele. Dacă sunteți martori credincioși pentru Dumnezeu, aceste lucruri ce vi se vor întâmpla vor fi un compliment pentru voi. Sufletele eroice care stau singure de partea adevărului sunt cele care vor câștiga coroana veșnică.

Dacă sunteți din lume, vă veți bucura de aprobarea ei; căci lumea îi iubește pe cei asemenea ei. Dar Satana se va mânia pe voi dacă nu împărtășiți spiritul lumii, pentru că prin viața voastră fără prihană și cuvintele de avertizare spuse îi mustrați răutatea. Însă nu fiți descurajați. S-ar putea să vi se pară că aceia ce se lasă purtați de curent au parte de o viață foarte plăcută; căci largă este poarta și lată este calea care duce la distrugere, în timp ce calea către viața veșnică este strâmtă și îngustă și va trebui să treceți prin multe greutăți; dar printr-un efort perseverent puteți câștiga viața veșnică – moștenirea viitoare, nemuritoare. Iar toate celelalte, pacea și slava de la sfârșitul călătoriei vor răsplăti de o mie de ori fiecare efort și sacrificiu pe care îl puteți face. – The Youth’s Instructor, 28 mai 1884