[luni, 5 decembrie]

SECȚIUNEA III


Ultima sărbătoare din anul evreiesc primise mai multe nume – Sărbătoarea Corturilor, sau a Strângerii Roadelor. Acest festival avea loc la sfârșitul anului religios evreiesc. Atunci se ținea o săptămână de recunoștință, o perioadă de reflecție asupra binecuvântărilor pe care Dumnezeu le oferise de-a lungul anului. La această bucurie participau și servitorii, iar binecuvântările recoltei erau împărțite cu călătorii, văduvele și orfanii (Deuteronomul 16:13–15).

Ca o amintire a peregrinării lor prin pustie, evreii se adunau în adăposturi pe care le construiau din crengi și frunze de copaci (Leviticul 23:40). De aceea a fost numită Sărbătoarea Corturilor. Cei care locuiau în Ierusalim își puneau corturile pe acoperișuri și dormeau acolo. Vizitatorii le ridicau pe străzi, în curtea templului, în zonele împădurite sau oriunde găseau spațiu. Pe parcursul săptămânii, diferitele ceremonii din templu le reaminteau evreilor de evenimente care au avut loc în timpul celor patruzeci de ani de rătăcire prin pustiu a strămoșilor lor (versetele 42, 43).

Această sărbătoare finală nu privea doar înapoi, la rătăcirea prin pustiu, ci îndrepta privirea și către a doua venire. Moise a numit sărbătoarea aceasta, a „Strângerii Roadelor”. El le-a spus israeliților că trebuia ținută „când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale” (Exodul 23:16). Noi putem fi rodul pe care Hristos îl va strânge la sfârșitul lumii. Isus a explicat simbolistica secerișului din Biblie. „El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă” (Matei 24:31).

Această sărbătoare ne amintește că timpul nostru pe acest pământ este scurt. Dificultățile și încercările noastre vor dura cel mult câțiva ani. Trăim pe pământ în trupul nostru, pe care Biblia îl numește cort (2 Petru 1:13). Cât de curând se va termina viața noastră! Cât de curând, Isus va veni și va da sfinților Săi un trup nou, glorios! (Filipeni 3:21). Atunci, domnia păcatului va face parte din trecut. Pentru veșnicie, cei mântuiți se vor bucura de desfătările pământului reînnoit.

Ce zi va fi aceea când oamenii care au murit în Hristos vor învia, iar cei vii vor fi schimbați într-o clipire de ochi! Acest corp muritor va fi înlocuit cu un corp nou. Corpurile noastre actuale au fost făcute „puțin mai prejos decât îngerii” (Evrei 2:7). Dar vom lăsa acest cort în urmă, iar noile noastre trupuri vor fi egale cu ale îngerilor („The Review and Herald”, 24 februarie 1874).

An după an, pe măsură ce israeliții au călătorit către și de la sanctuar pentru sărbători, au avut timp să se gândească la lecțiile spirituale oferite de semănat și seceriș. Au avut timp să mediteze asupra semnificației ritualurilor și festivalurilor din sanctuar, care urmau să-i învețe adevăruri importante și să le dea perspective clare asupra planului de mântuire al lui Dumnezeu.

Și pentru noi este important să ne facem timp să medităm la ele. Există noi descoperiri pe care le puteți face. „Semnificația sistemului religios iudaic din Vechiul Testament încă nu este pe deplin înțeleasă. În ceremoniile și simbolurile acestui sistem religios sunt ascunse adevăruri vaste și profunde” „(Parabolele Domnului Hristos”, p. 86). Pe acest pământ putem avea doar o introducere, căci „subiectele cu privire la mântuire vor ocupa inima, mintea și vorbirea celor mântuiți de-a lungul veacurilor nesfârșite” (Ibid., p. 87).
(Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Care sunt cele trei sărbători de primăvară și cum s-au împlinit ele în perioada nou-testamentară?SECȚIUNEA II

  1. Care sunt cele trei sărbători de toamnă și ce evenimente din viitor simbolizează ele?SECȚIUNEA III

  1. Citiți Leviticul 23:3. După menționarea Sabatului săptămânal din ziua a șaptea, capitolul ia în discuție mai multe sabate ceremoniale, care puteau să cadă în orice zi a săptămânii. Câte sunt enumerate în capitolul acesta?

Citiți Coloseni 2:16,17. Cum puteți să fiți siguri că în aceste versete Pavel nu vorbește despre Sabatul săptămânal, de ziua a șaptea?________________


  1. Deși Hristos a fost crucificat, mulți evrei cercetează zi și noapte semnificația Paștelui în Vechiul Testament. De ce nu reușesc să înțeleagă? Viața lui Iisus, p. 775 în orig._____


  1. Faceți o diagramă a calendarului anual evreiesc, cu cele șase sărbători religioase din Leviticul 23 și împlinirea fiecăreia dintre ele.