[joi, 17 noiembrie]

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

  1. De ce era important pentru copiii poporului Israel să învețe cântarea lui Moise din Exodul 15:1-18?_

  1. Ce anume exprimat în cântec era de inspirație divină?________________________________

Când cântau israeliții aceste cântece?_____________________________________________
Care era efectul asupra lor? ____________________________________________________


  1. Cum plănuiește Dumnezeu ca poporul Său de astăzi să-și facă mai plăcută viața de pelerini?___
    Ce putere transformatoare are o astfel de muzică? __________________________________

  1. Cum îi ajută muzica sacră pe părinți să asculte de porunca dată în Deuteronomul 6:5-7? ______

  1. Enumerați câteva moduri prin care muzica sacră i-a fost de folos lui Isus?__________________