[luni, 31 octombrie]

SECȚIUNEA III


Muzica instrumentală poate fi divină, iar Dumnezeu cu siguranță a urmărit lucrul acesta. La serviciul din sanctuar participau și cântăreți „care aveau trâmbițe și țimbale pentru cei ce sunau din ele și instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu” (1 Cronici 16:42).

Instrumentele și stilurile muzicale dedicate unui serviciu de închinare la Dumnezeu sunt mult diferite de instrumentele și stilurile muzicale folosite pentru închinarea la demoni. Ritmurile de tobe hipnotice și senzuale sunt folosite pentru a chema diavolii în ceremoniile de închinare dedicate lor. Muzica zgomotoasă supraîncarcă simțurile și rătăcește mintea, făcând dificilă concentrarea. Muzica repetitivă face ca gândirea să nu mai fie necesară. Dumnezeu nu a autorizat niciodată acest tip de muzică în închinarea adusă Lui. O astfel de muzică poate hrăni emoțiile, dar reduce la tăcere vocea conștiinței.

Stilurile muzicale inspirate de demoni pot fi aplicate cuvintelor din imnurile sacre și la alte cântece spirituale, așa cum s-a întâmplat la acea întâlnire de tabără în care se căuta dobândirea „trupului sfințit”. După cum ingredientele nesănătoase pot fi adăugate la rețete sănătoase, tot la fel astfel de adăugiri transformă muzica sănătoasă într-una dăunătoare, iar adevărul lui Dumnezeu devine o minciună (vezi Romani 1:25). Ele distrug „impresia solemnă și serioasă care ar trebui să fie creată de o muzică sfântă” („Solii alese”, vol. 3, p. 368). Ritmurile pop pot fi accentuate de tobe, tamburine, de chitare bas și alte instrumente. Melodia și armonia simplă se pot pierde prin sunete muzicale puternice și note dure, discordante; și acestea pot fi adăugate la orice muzică. Dumnezeu ne-a avertizat în mod explicit că aceste stiluri de muzică demonică se vor face auzite la unele întâlniri adventiste de ziua a șaptea – chiar înaintea încheierii timpului de probă.

Modalitatea prin care acest stil de închinare și muzică a fost adus la întâlnirile de tabără din Indiana a fost prin intermediul conducerii, cea care a susținut-o și a apărat-o. Dumnezeu spune că trebuie să fim conștienți că treziri false ca acestea vor avea loc din nou la întâlnirile noastre.

Cei care se predau complet lui Dumnezeu, cu un angajament neabătut de a asculta „orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4), sunt protejați de amăgirile vremurilor din urmă. „După cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori” (Psalmii 17:4).

Cel a cărui rugăciune stăruitoare zilnică este: „Nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău” (Matei 6:13) va fi ocrotit. Numai că redeșteptarea contrafăcută a lui Satana îi va înșela pe mulți. „Mulțimile vor jubila: «Dumnezeu lucrează în mod minunat!», când, de fapt, acționează un alt spirit” („Tragedia veacurilor”, p. 475). Cei care sunt înșelați, la fel cum s-a întâmplat cu Eva, ne vor îndemna să le urmăm exemplul.

Când Isus era gata să fie răstignit, mulți dintre cei care strigau: „Răstignește-L!” nici măcar nu știau de ce strigau. Ei doar îi urmau pe toți ceilalți. Ceea ce nu știau ei era că urmau exemplul demonilor. Pilat a întrebat: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numește Hristos?” (Matei 27:22). În acel moment, „mulțimea agitată a început să urle ca demonii. Chiar demoni în chip omenesc se aflau acolo, în mulțime, și ce altceva putea fi așteptat decât răspunsul: «Să fie răstignit»?” („Viața lui Iisus”, p. 388). În același mod, sunt mulți astăzi care urmează mulțimea și nu au nicio idee de ce fac ceea ce fac. Dacă ar ști despre demonii implicați, ar asculta în continuare mulțimea? Nu e de mirare că Moise i-a avertizat pe israeliți: „Să nu te iei după mulțime ca să faci rău” (Exodul 23:2).

De ce să nu luăm chiar acum decizia de a nu asculta stilurile muzicale ce sunt pe placul lui Satana și care vor fi folosite la sfârșitul timpului pentru a înșela sufletele? De ce să nu ne hotărâm să cultivăm gustul pentru muzica de inspirație divină? Nu vrem să facem parte din grupul care acceptă o evanghelie contrafăcută și își dau seama de greșeală doar când este prea târziu. Există unele profeții pe care noi nu vrem să le vedem împlinindu-se. (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

 1. Cum intenționează Satana să distrugă eficiența întâlnirilor noastre religioase?______________

 1. Ce caracteristici ale muzicii de la întâlnirea de tabără din Muncie au dezvăluit faptul că Duhul Sfânt nu era prezent?

 1. Ce anume atrage demonii în chip omenesc la întâlnirile noastre?________________________

SECȚIUNEA II

 1. Ce este încheierea timpului de probă?_____________________________________________
  De ce vrea Satana să împiedice oamenii să ia hotărârea de a fi de partea adevărului chiar înainte de a avea loc încheierea timpului de probă?___________________________________________________

 1. Citiți 2 Cronici 29:25, Psalmul 98 și Apocalipsa 15:2,3. Unele biserici interzic toate instrumentele muzicale. Sunt instrumentele un acompaniament pentru muzica de inspirație divină?____________________
  Citiți Daniel 3:7,10,15; Apocalipsa 18:21,22. Închinarea la Satana include instrumente muzicale? ___
  Care este diferența?___________________________________________________________

SECȚIUNEA III

 1. Ce anume ne poate proteja de acceptarea doctrinelor false? 2 Timotei 3:13-17; Psalmii 119:9-11; 98–105________

E de ajuns să deținem și să citim Biblia? Iacov 1:21-25; Matei 7:24-27___________________________________
Ce altceva este necesar?_______________________________________________________

 1. De ce vrea Satana să credem că muzica lui este creștină?______________________________