[luni, 17 octombrie]

SECȚIUNEA III


Cum îi face Satana pe oameni să simtă că sunt binecuvântați, deși în realitate ei sunt doar confuzi? O parte a problemei este că mulți nu știu ce înseamnă să trăiești prin credință. Aceștia nu au experimentat bucuria de a trăi prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu (vezi Matei 4:4).

Când nu înțelegem credința, ajungem să o confundăm ușor cu sentimentele. Dacă nu ne simțim aproape de Dumnezeu, presupunem că El trebuie să fie departe de noi. Și dacă ne simțim aproape de Dumnezeu, presupunem că El trebuie să fie cu noi. Aceasta este o greșeală.

„Trebuie să ne consacrăm zi de zi lui Dumnezeu și să credem că El primește jertfa noastră, fără să cercetăm pentru a vedea dacă avem acel nivel de simțăminte care corespunde cu credința noastră. Trebuie să strigăm stăruitor către Dumnezeu, indiferent dacă simțim ceva sau nu, iar apoi să trăim în virtutea rugăciunilor noastre. Asigurarea și dovada noastră este Cuvântul lui Dumnezeu și, după ce am cerut, trebuie să credem fără să ne îndoim. Te laud, o, Dumnezeule, Te laud! Tu nu m-ai dezamăgit niciodată în împlinirea Cuvântului Tău. Tu mi Te-ai descoperit, iar eu sunt a Ta pentru a face voia Ta” (Ellen White, „Solii alese”, volumul 2, p. 319).

Cu alte cuvinte, atunci când ne predăm viața lui Dumnezeu, trebuie să alegem să credem că suntem acceptați datorită lui Isus. S-ar putea să nu simțim nimic special. Dar avem promisiunile lui Dumnezeu. Și așa știm că suntem binecuvântați, chiar dacă ne simțim deprimați. Dar când cineva nu înțelege acest lucru, se poate simți foarte gol. Acest lucru îi dă lui Satana ocazia să folosească muzica ca să deruteze acea persoană și mai mult. Îndemnând-o să asculte o muzică optimistă, el o face să se simtă temporar mai bine. După aceea, persoana respectivă ajunge la concluzia că muzica a binecuvântat-o.

Dacă muzica este una așa-zisă creștină, persoana aceea ar putea chiar să creadă că Dumnezeu utilizează muzica pentru a o încuraja, când, în realitate, Satana o folosește pentru a o ține departe de o viață de credință. Atunci, muzica devine o capcană și duce la o falsă închinare. Așa cum muzica dădea semnalul ca oamenii să se închine în fața chipului din Daniel 3, la fel, la sfârșitul timpului, muzica va fi sursa sentimentelor religioase pentru cei care ignoră adevărul lui Dumnezeu.

Nu există, însă, nicio scuză bună pentru a trăi într-o astfel de confuzie. Biblia ne învață că o persoană care are o credință adevărată duce o viață curată. Dacă o persoană încă trăiește conform vechii ei naturi, țipând sau mințind sau poftind, folosind pornografia sau nesocotind Sabatul, acea persoană are o credință lipsită de orice valoare. „Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși” (Iacov 2:17). Muzica poate oferi un set de senzații fericite. Dar nu schimbă viața unei persoane așa cum o face trăirea prin credință.

La sfârșitul timpului, întreaga lume va deveni confuză în privința închinării. În Apocalipsa 13 puteți citi cum aproape întreaga populație a pământului se va pleca în fața unei legi de închinare. Ceea ce am învățat în această lecție este că muzica face parte din planul lui Satana de a pregăti oamenii pentru această înșelăciune. Dacă oamenii pot fi făcuți să depindă astăzi de sentimentele lor, mâine vor fi ușor conduși de sentimente.

Dar nu toată lumea poate fi condusă astfel. „Cel neprihănit va trăi prin credință” (Evrei 10:38). (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Recitiți Matei 15:8,9. Este orice formă de închinare acceptabilă pentru Dumnezeu? Ce face ca închinarea noastră să fie acceptată sau respinsă?

De ce nu a acceptat Dumnezeu închinarea celor 250 de căpetenii din vremea lui Core? (Numeri 16)
De ce nu a acceptat închinarea lui Nadab și Abihu? (Leviticul 10:1-11)

De ce nu a acceptat jertfa lui Cain? (Geneza 4:3-7)

  1. Când o activitate sfântă și alta nesfântă sunt asociate, asocierea aceasta este sfântă sau nu?
    Cum vedeți această idee în contextul performanței muzicale?

SECȚIUNEA II

  1. Ce metode și stiluri de închinare folosește Satana (dar pe care Duhul Sfânt nu le utilizează niciodată)?

„Manifestarea întregului talent muzical în rândurile noastre nu va schimba inimile membrilor bisericii și nici nu le va crește nivelul de spiritualitate” (Ellen White, „Manuscript Releases”, vol. 11, p. 99). Și atunci ce anume schimbă inimile? Efeseni 5:26; Romani 10:17; 1 Petru 1:23-25

SECȚIUNEA III

  1. Cum se folosește Satana de muzică pentru a se travesti astfel încât unii să creadă că este Duhul Sfânt?

  1. Dacă faceți parte din comitetul muzical al bisericii voastre locale, ce principii puteți să prezentați pentru selecția persoanelor care conduc închinarea prin cântec?

Studiu suplimentar: „Evanghelizare”, pp. 493–512 (în orig.); „Mărturii pentru biserică”, vol. 9. pp. 142–144 (în orig.); „Solii alese”, vol. 3, pp. 332–335 (în orig.)