[miercuri, 5 octombrie] Către tineri – partea 1

Tinerii păzitori ai Sabatului sunt dedați căutării de plăceri. Am văzut că nici măcar unul din douăzeci nu știe ce înseamnă religia practică. Ei sunt mereu în căutare după ceva care să le satisfacă dorința de schimbare, de distracție și, dacă nu rămân vigilenți, astfel încât să nu se lase înșelați, ci să poată spună din inimă: „Privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu”, nu sunt vrednici de El și vor pierde viața veșnică.

Tinerii, în general, se află într-o teribilă înșelăciune și totuși susțin că sunt credincioși. Viața lor neconsacrată este o rușine la adresa numelui de creștin; exemplul lor constituie o capcană pentru alții. Ei sunt o piedică pentru cel păcătos, deoarece, aproape în toate privințele, nu sunt cu nimic mai buni decât cei necredincioși. Ei au Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu ascultă avertizările, îndemnurile, mustrările și sfaturile acestuia și nici încurajările și făgăduințele date celor ascultători și credincioși.

Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt condiționate de o ascultare umilă. Celor tineri li se dă un singur Model de urmat, dar cum s-ar putea compara viața lor cu viața Domnului Hristos? Sunt alarmată să văd pretutindeni frivolitatea tinerilor și a tinerelor care pretind a crede adevărul. Se pare că Dumnezeu nu are loc în gândurile lor. Mintea lor este plină de fleacuri, de lucruri fără valoare. Conversațiile lor sunt golite de conținut, vorbe deșarte. Au urechea ascuțită pentru muzică și Satana știe ce organe să stimuleze pentru a anima, captiva și fermeca mintea, astfel încât Domnul Hristos să nu fie dorit. Le lipsește dorul spiritual al sufletului după cunoașterea divină și după creșterea în har.

Mi-a fost arătat că tinerii trebuie să adopte o poziție mai înaltă și să facă din Cuvântul lui Dumnezeu sfătuitorul și călăuza lor. Asupra tinerilor stau responsabilități solemne, pe care ei le tratează cu ușurință. Introducerea muzicii în casele lor, în loc să-i conducă la sfințenie și spiritualitate, a constituit mijlocul prin care mintea le-a fost distrasă de la adevăr.

Cântecele frivole și muzica la modă par potrivite pentru gusturile lor. Muzica le-a răpit timpul care ar fi trebuit dedicat rugăciunii. Atunci când nu se face abuz de ea, muzica este o binecuvântare; dar atunci când este greșit folosită, ea este un blestem teribil. Ea excită simțurile, dar nu oferă acea tărie și acel curaj pe care creștinul le poate găsi doar la tronul harului, atunci când, în umilință, își face cunoscute nevoile și, cu strigăte și cu lacrimi, imploră puterea cerească pentru a fi întărit împotriva ispitelor puternice ale celui rău. Satana îi înrobește pe cei tineri. Oh, ce aș putea oare să spun pentru a-i determina să se elibereze din puterea lui înșelătoare? El este iscusit în a-i fermeca și a-i atrage spre pieire…

Mi-au fost arătate numeroase pasaje din Scriptură care le arată în mod clar celor tineri care este voința lui Dumnezeu cu privire la ei. Cu aceste învățături, ei trebuie să se întâlnească la judecată. Totuși, nici măcar un tânăr sau o tânără din douăzeci, dintre cei care pretind că susțin adevărul prezent, nu ascultă învățăturile Bibliei. Tinerii nu citesc Cuvântul lui Dumnezeu suficient încât să cunoască cerințele lui; și totuși, aceste adevăruri îi vor judeca în ziua cea mare a lui Dumnezeu…

Satana este mulțumit atunci când atenția tinerilor este atrasă de orice lucru care le poate distrage mintea de la Dumnezeu, astfel încât înșelătorul să poată avea avantaj asupra lor, iar ei, nepregătiți pentru atacurile lui, să fie prinși în cursă. Ei nu sunt conștienți că marele Artist ceresc are cunoștință de fiecare faptă, de fiecare cuvânt și de toată purtarea lor; chiar și gândurile și intențiile inimii le sunt notate cu credincioșie.

Orice defect al caracterului lor moral este descoperit privirii îngerilor, iar la judecată își vor vedea tabloul detaliat, așa cum este, în toată diformitatea lui. Toate cuvintele deșarte, frivole, sunt scrise în carte. Cuvintele neadevărate, acele fapte menite să înșele, ale căror motivații au fost ascunse de ochii oamenilor, dar au fost văzute clar de ochiul atotvăzător al lui Iehova, toate sunt scrise cu litere vii. Orice act egoist va fi demascat.

În general, cei tineri se poartă ca și când ceasurile prețioase de probă, cât încă mai este har, ar fi o mare vacanță, iar ei ar fi fost așezați în această lume doar ca să se amuze, ca să-și satisfacă dorințele într-o distracție nesfârșită. Satana face eforturi speciale pentru a-i conduce să-și găsească fericirea în distracții lumești și să se îndreptățească, străduindu-se să argumenteze că aceste distracții nu sunt dăunătoare, ci sunt nevinovate și chiar importante pentru sănătate…

Satana va prezenta calea sfințeniei ca fiind dificilă, în timp ce căile plăcerilor lumești le va face să pară presărate cu flori. Ispititorul vă va înfățișa lumea, cu toate plăcerile ei, în culori false și amăgitoare. Vanitatea este una dintre cele mai puternice caracteristici ale naturii noastre decăzute, iar el știe că poate avea succes apelând la ea. El ne va amăgi și ne va linguși prin agenții lui. Poate că veți primi laude care vă vor satisface vanitatea și vă vor încuraja mândria și stima de sine, astfel că veți ajunge să credeți că, având asemenea calități și avantaje, ar fi mare păcat să ieșiți din lume și să fiți diferiți, să deveniți creștini, să vă părăsiți tovarășii și să fiți ca morți față de laudele sau criticile lor.

Satana vă va spune că, datorită avantajelor pe care le aveți, ați putea să vă bucurați într-o mare măsură de plăcerile lumii. Dar gândiți-vă că plăcerile acestui pământ se vor sfârși și că veți secera ceea ce ați semănat. Oare sunt însușirile voastre personale, capacitățile și talentele voastre prea prețioase ca să I le consacrați lui Dumnezeu, Creatorul ființei voastre, Cel ce veghează asupra voastră în fiecare clipă? Sunt aptitudinile voastre prea prețioase ca să I le consacrați lui Dumnezeu? – „Mărturii pentru biserică”, vol. 1, pp. 473–478