[luni, 3 octombrie]

SECȚIUNEA III

Care este scopul muzicii sacre? Dacă ne uităm cu atenție la cartea de imnuri a sanctuarului, Psalmii, vedem că muzica din templu îndeplinea câteva roluri distinctive:

· Să-I aducă laude lui Dumnezeu pentru caracterului Său perfect: „Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă” (Psalmii 86:5).

· Să-I aducă mulțumiri lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut: „O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor! Căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând” (Psalmii 107:8,9).

· Să învețe istoria: „A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe” (Psalmii 78:15).

· Să înalțe legea lui Dumnezeu și mărturiile profeților Lui: „Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor” (Psalmii 19:7).

· Să profețească evenimente viitoare: „Mi-au străpuns mâinile și picioarele… Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea” (Psalmii 22:16,18).

· Să încurajeze încrederea și credința în Dumnezeu: „Eu strig: «Lăudat să fie Domnul!» și sunt izbăvit de vrăjmașii mei” (Psalmii 18:3).

· Să exprime pocăința și mărturisirea: „Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fărădelegea… Și Tu ai iertat vina păcatului meu” (Psalmii 32:5).

· Să se roage pentru îndrumare: „Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea!” (Psalmii 25:5).

David a ales anumiți leviți care „proroceau întovărășiți de harpă, de alăută și de chimvale”… „ca să laude și să mărească pe Domnul” (1 Cronici 25:1,3). Procedând astfel, David a oferit un mijloc puternic de a transmite Cuvântul lui Dumnezeu oamenilor.

Deoarece „imnurile sunt unul dintre mijloacele cele mai eficiente pentru a întipări în inimă adevărul spiritual” (Ellen White, Evanghelizare, p. 179), acestea au fost incluse în cadrul serviciului din templu. Pentru același motiv, și muzica noastră de astăzi ar trebui să comunice Cuvântul lui Dumnezeu și să inspire adevărul prezent.

Este posibil să cântăm o muzică bună, și totuși să nu avem beneficii? Cu siguranță. Unul dintre psalmi ne spune: „Cântați laude cu înțelegere!” (Psalmii 47:7; FIDELA). Așa cum nu ne ajută prea mult să recităm Cele Zece Porunci fără să medităm la semnificația lor și să le aplicăm practic în viață, la fel, nu avem parte de niciun bine să cântăm muzica sacră dacă nu înțelegem și nu aplicăm ceea ce cântăm. Pavel confirmă acest adevăr: „Voi cânta cu duhul, dar voi cânta și cu mintea” (1 Corinteni 14:15). Când cântăm, funcțiile înalte ale creierului (gândirea, alegerea) ar trebui să fie implicate în mod activ. De asemenea, mintea unui muzician trebuie să fie în ton cu Duhul Sfânt. Iar atunci când vom cânta astfel, și îngerii vor cânta cu noi. „Să se reverse cântări de pe buzele atinse cu cărbunele aprins de pe altar… Oastea îngerească se va alătura celor care cântă cu duhul și cu mintea” (Ellen White, „Manuscript Releases”, vol. 6, p. 318).

Închinarea la Dumnezeu nu ne folosește deloc dacă este doar o formalitate, indiferent că o facem în timpul devoționalului personal, al rugăciunii în familie sau în public. „Mulți cântă cântări frumoase la întâlniri, cântări despre ceea ce vor face și ce intenționează să facă; dar unii nu fac aceste lucruri; ei nu cântă cu duhul și nici cu mintea. Așadar, unii nu au niciun beneficiu dacă citesc cuvântul lui Dumnezeu, deoarece nu-l aplică în viața lor și nu îl pun în practică” („The Review and Herald”, 27 septembrie 1892).

Dumnezeu vrea ca muzica sacră să ne fie de folos; iar noi vom primi mari binecuvântări când vom practica adevărurile pe care le cântăm.

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. Enumerați câteva instrumente muzicale menționate în Biblie. Psalmii 150:1-6

Ce instrumente muzicale au fost folosite pentru Psalmii 4, 5, 6 și 8? Uitați-vă la nota de la începutul fiecărui psalm.

  1. Subliniați câteva beneficii de care ne putem bucura dacă o să cântăm muzică sacră într-o manieră ordonată și iscusită.

SECȚIUNEA II
3 Cum poate fi muzica folosită pentru a împlini solia primului înger?


  1. Gândiți-vă la un moment recent când nu ați simțit nevoia să cântați. Cum v-a ajutat faptul că ați ales să cântați totuși?
    Ce cântări ar fi potrivite să fie cântate?

SECȚIUNEA III

  1. În lecție sunt enumerate opt roluri pe care le au psalmii. Uitați-vă în cartea Psalmilor și găsiți încă un exemplu pentru fiecare rol.
  1. Gândiți-vă la imnurile pe care le cântați în biserică sau la rugăciunea în familie. Cum puteți cânta cu mai multă înțelegere pentru a pune apoi în practică mesajul pe care l-ați cântat?

Studiu suplimentar: „Educație”, pp. 159–168