[joi, 29 septembrie] Întrebări de reflecție

  1. Cum s-a îngrijit Samuel să ferească poporul Israel de distrugere?

  1. Enumerați câteva moduri prin care școlile profeților au fost o binecuvântare pentru Israel.


  1. Care erau subiectele principale de studiu în școlile profeților?

  1. Ce fel de muzică nu se auzea în școlile profeților?

Descrieți muzica ce se auzea în aceste școli.


  1. Cum folosește Satana muzica pentru a face din ea un instrument de succes pentru a îndepărta mintea de Dumnezeu și lucrurile veșnice?
  2. Ce ar trebui să ne străduim să facem în cântecele noastre de laudă?
  3. Puneți în antiteză muzica bună față de cea rea.