[sâmbătă, 24 septembrie] Relația dintre muzică și Biblie

SECȚIUNEA I

În următoarele lecții vom analiza în profunzime ceea ce spune Dumnezeu despre muzică. Încă de la început, este bine să facem observația că Dumnezeu este sursa muzicii. El ne-a creat cu capacitatea de a ne bucura de muzică. El nu numai că a făcut urechea capabilă să se bucure de sunetul muzicii, dar El a creat și instrumentul de emisie al vocii umane, astfel încât să ne bucurăm să creăm la rândul nostru muzică și să fim părtași la exprimarea muzicală.

Cântatul nu este o artă care aparține doar pământenilor. Biblia ne vorbește despre coruri de îngeri. Însuși Dumnezeu se bucură de muzică; mai mult, El cântă: „Domnul Dumnezeul tău în mijlocul tău este puternic; El va salva, El se va bucura de tine cu bucurie; El se va odihni în dragostea lui, se va bucura de tine cu cântare” (Țefania 3:17 — FIDELA).

Ce anume face ca inima lui Dumnezeu să se umple de această bucurie sfântă? „Noi trebuie să păstrăm în minte marea bucurie manifestată de Păstor când a găsit oaia pierdută… «Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută». Și tot cerul se face ecoul acestei cântări de bucurie. Tatăl Însuși Se bucură pentru cel salvat cântând. Ce emoție, ce bucurie sfântă este exprimată în această parabolă!” („Mărturii pentru biserică”, vol. 6, p. 111).

Poate că ne este greu să ne imaginăm ideea sărbătorii din ceruri, dar aceasta este o realitate. La fel ca tatăl fiului risipitor, care a inclus muzica în sărbătoarea de bun venit acasă când fiul s-a întors (Luca 15:25), și îngerii se bucură atunci când un om se pocăiește și Însuși Dumnezeu cântă! Întotdeauna este potrivit să ne bucurăm pentru un om care alege o viață mai bună în detrimentul uneia păcătoase.

Chiar dacă vom studia modalitățile inventate de Satana pentru a distruge viețile oamenilor prin intermediul muzicii, nu vom uita însă de felul în care muzica poate fi o binecuvântare pentru oameni. Nu trebuie subestimată uriașa putere a muzicii de a face bine. Când muzica sfântă este folosită de cineva a cărui minte este plină de Cuvântul lui Dumnezeu, poate chiar să îndepărteze atitudinile rele și atacurile demonice.

Un astfel de bun exemplu este povestea relației dintre David și Saul. „Domnul îl adusese pe slujitorul său David la curtea împăratului pentru ca Saul să beneficieze în urma relației cu iubitul cântăreț al lui Israel. Împăratul iubea muzica și i s-a oferit ocazia de a fi impresionat și supus de același spirit care era viața și inspirația cântecelor lui David” (The Signs of Times, 7 septembrie 1888). „Și, când duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui; Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el” (1 Samuel 16:23).

Asemenea strămoșului Său David, Isus folosea muzica pentru a-i binecuvânta pe alții, chiar și când era tânăr. „Deseori Își exprima bucuria inimii, cântând psalmi și melodii cerești. Deseori, locuitorii din Nazaret Îi auzeau vocea înălțându-se în laude și mulțumiri către Dumnezeu. El întreținea legătura cu cerul prin cântec, iar când tovarășii Săi se plângeau de oboseala muncii, erau înviorați de sublimele melodii ieșite de pe buzele Sale. Imnurile Sale de laudă păreau că îi izgonesc pe îngerii cei răi și, asemenea fumului de tămâie, umpleau locul cu mireasmă. Mintea ascultătorilor Săi era transportată din exilul ei pământesc spre căminul ceresc” (Viața lui Iisus, pp. 34, 35).

Muzica sacră este și un instrument de învățare eficientă. Veți spune: cum așa? Ei bine, pentru că este mai ușor să ne amintim cuvintele când sunt însoțite de puterea cântecului. Acesta este unul dintre motivele pentru care ar trebui să încurajăm și să predăm cântecele sacre. În Coloseni 3:16, Pavel a spus: „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră.”

Cu adevărat, muzica înălțătoare a fost dată ca un dar omului. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție acest dar ca să lumineze viețile oamenilor în timpul secolelor întunecate ale păcatului. Cât de recunoscători putem fi că încă poate fi o mare binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu, chiar dacă Satana dorește să transforme acest dar într-un blestem. (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea I.)