[joi, 22 septembrie] Întrebări de reflecție

 1. Care este lucrarea tuturor credincioșilor?
  Cum ar trebui să întreprindem această lucrare?
 2. Ce vor spune mulți?
  Dar cine va străluci ca stelele o veșnicie?
 3. Ce se întâmplă dacă pastorii, evangheliștii și învățătorii își neglijează lucrarea? Ce ar trebui să facă tinerii și copiii în continuare?

 1. Cum puteți deveni mai puternic pentru îndatoririle de mâine?

 1. Ce anume a făgăduit Dumnezeu?
  Cum Și-a arătat El dorința de a o îndeplini?
 2. Ce anume ar trebui să faceți ca să vă puneți sub controlul Duhului Sfânt?
 3. Care este singura cale prin care putem să avem succes în câștigarea sufletelor?

 1. Ce ar trebui să facem când suntem ispitiți să ne îndoim și să ne pierdem încrederea?

 1. Care este singura cale de a câștiga o experiență și de a găsi dovezi atât de esențiale pentru pacea și încrederea noastră?

 1. Descrieți sufletul care este impregnat de dragostea lui Isus.