[miercuri, 21 septembrie] Lucrați pentru Domnul

Lucrarea tuturor credincioșilor este de a coopera cu Hristos în căutarea celor pierduți. Domnul Hristos a dat această lucrare urmașilor săi, iar la judecată, membrii bisericii vor fi arătați în fața lui Dumnezeu ca fiind necredincioși dacă nu vor întreprinde această lucrare cu dezinteres și cu dedicare. Mulți vor spune că sunt alte îndatoriri care îi împiedică să facă lucrare și, prin urmare, se vor scuza de la datoria de a fi misionari pentru Dumnezeu.

„Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.” Există mulți tineri creștini care ar putea face o lucrare bună dacă ar învăța lecțiile din școala lui Hristos de la marele Învățător. Chiar dacă pastorii, evangheliștii și profesorii ajung să neglijeze căutarea celor pierduți, copiii și tinerii nu trebuie să ajungă să neglijeze împlinirea cuvântului în viața lor. Lecția Domnului Hristos din această Scriptură trebuie să fie primită, crezută și urmată în conformitate cu credința vie. Lăsați tinerii, femeile și copiii să meargă să facă lucrare în numele lui Isus. Lăsați-i să se unească conform unui plan și să acționeze. Nu puteți forma un grup de lucrători și să stabiliți un timp pentru a vă ruga împreună și a-I cere Domnului să vă dea harul Său și să îndepliniți acțiuni unite? Ar trebui să vă sfătuiți cu oamenii care Îl iubesc și se tem de Dumnezeu și care au experiență în lucrare, pentru ca, sub îndrumarea Duhului lui Dumnezeu, să puteți face planuri și să dezvoltați metode prin care să lucrați serios și cu anumite rezultate scontate. Domnul îi va ajuta pe cei care își vor folosi capacitățile încredințate de Dumnezeu pentru slava numelui Său.

Vor deveni tinerii noștri bărbați și tinerele noastre femei care cred adevărul, misionari vii? Prindeți-vă de făgăduințele lui Dumnezeu: „Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide.” Cereți binecuvântări pentru astăzi; și oră după oră, clipă de clipă, trăiți-vă rugăciunile pentru astăzi. Nu sunteți chemați să rezistați ispitei de mâine; dar putem considera următoarea zicere ca fiind semnificativă: „În ziua de azi se găsește puterea zilei de mâine.” În timp ce vă rugați pentru puterea de a rezista ispitelor astăzi, vegheați asupra rugăciunii tot astăzi. Cereți călăuzirea Duhului Sfânt și, rămânând cu Hristos, veghind și rugându-vă și rezistând ispitei, veți deveni puternici pentru îndatoririle de mâine. Aceasta este asigurarea care ne este dată. „Oricine cere primește; cel ce caută găsește; și celui ce bate, i se va deschide.” Dumnezeu a făcut această promisiune și Și-a ilustrat dorința de a o îndeplini, prezentând dorința părinților pământești de a oferi daruri bune copiilor lor. El spune: „Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc le va da Duhul Sfânt celor care îl cer?”

Vor considera cei care vor citi aceste cuvinte că trebuie să întreprindă fapte bune, încrezându-se pe deplin în Isus Hristos pentru harul și belșugul Lui? Aveți promisiunea lui Dumnezeu că El va fi un ajutor prezent în orice moment de nevoie. Puneți-vă toate puterile voastre morale și fizice sub controlul Duhului Sfânt. Domnul Isus, care Și-a dat propria viață pentru voi, vă va întări, așa cum a promis, dându-vă Mângâietorul. Lumina va străluci în inimile voastre și veți fi adevărați soldați în armata Domnului.

Pe măsură ce lucrați pentru alții, puterea divină a Duhului va lucra asupra sufletelor lor; căci ei au fost cumpărați cu sângele singurului Fiu născut al lui Dumnezeu. Putem avea succes în câștigarea sufletelor pentru care Domnul Hristos a murit doar dacă vom depinde de harul și puterea lui Dumnezeu pentru a face lucrarea de convingere și de convertire a inimii. În timp ce le prezentați adevărul lui Dumnezeu, necredința și incertitudinea se vor strădui să împiedice mintea; lăsați, însă, cuvântul lui Dumnezeu să alunge îndoiala din inimile voastre. Credeți-L pe Dumnezeu pe cuvânt și lucrați cu credință. Satana va veni cu sugestiile lui pentru a vă face să nu aveți încredere în cuvântul Tatălui vostru ceresc; dar gândiți-vă la următorul verset: „Tot ce nu vine din încredințare e păcat.” Îndrăzniți să mergeți prin credință prin umbra întunecată a lui Satana, poposiți la capacul ispășirii și nicio îndoială să nu vă distragă. Acesta este singurul mod prin care veți câștiga o experiență și vei găsi dovezi atât de esențiale pentru pacea și încrederea voastră. Pe măsură ce experiența voastră crește, sufletul va avea o râvnă sporită și o iubire mai caldă pentru slujirea lui Dumnezeu, pentru că veți ajunge să fiți una în scop cu Isus Hristos. Simpatiile voastre sunt născute din Duhul Sfânt. Voi purtați jugul împreună cu Hristos și sunteți împreună lucrători cu Dumnezeu.

Sufletul care este impregnat de dragostea lui Isus nu își va pierde niciodată interesul pentru sufletele care pier. Un astfel de om își găsește plăcerea în contemplarea lui Isus și, privindu-L, se va schimba după asemănarea Lui. Domnul Isus Hristos, nădejdea slavei, locuiește în inima lui. Încrederea lui crește că este iubit de Dumnezeu, iar dragostea lui se adâncește și se lărgește, deoarece are siguranța că rămâne în Hristos și Hristos în el. – „The Youth’s Instructor”, 9 august 1894