[luni, 5 septembrie]

SECȚIUNEA III


Indicațiile lui Gabriel din Daniel 9 sunt pline de informații. Luăm în considerare doar câteva puncte, pe scurt. Totuși, o propoziție iese în evidență: „Unsul va fi stârpit și nu va avea nimic” (versetul 26). Isus nu a murit din cauza Lui, ci a noastră. El nu a murit pentru ceva ce a făcut. El a murit pentru ce am făcut noi.

Gândiți-vă la următorul pasaj din Isaia 53:5-8: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și, prin rănile Lui, suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?” În ultimul verset din Daniel 9 se găsesc și mai multe informații despre Isus: „El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare” (Daniel 9:27).

Ultima săptămână (7 ani literali) din profeția despre cele 70 de săptămâni ne-a fost foarte frumos prezentată pe scurt astfel: „Timp de șapte ani de când Isus Și-a început lucrarea, Evanghelia avea să fie predicată îndeosebi iudeilor, trei ani și jumătate prin Hristos personal, apoi prin apostoli” (Viața lui Iisus, p. 117).

La mijlocul ultimei săptămâni – după 3 ani și jumătate de la botezul lui Isus – El urma să pună capăt jertfei și darului de mâncare. „În primăvara anului 31 d.Hr., adevărata jertfă a fost oferită pe Golgota. Atunci catapeteasma templului a fost sfâșiată în două, arătând că se retrăseseră sfințenia și însemnătatea de la serviciul jertfelor. Venise timpul să înceteze jertfele și darurile în templul de pe pământ” (Ibid.).

Dar chiar și după ce evreii L-au ucis pe Isus, Dumnezeu tot le-a mai dat ocazia să se pocăiască. Timp de alți trei ani și jumătate după moartea lui Isus, până în anul 34 d.Hr., Evanghelia a fost predicată în special evreilor. „Săptămâna aceasta – șapte ani – s-a încheiat în anul 34 d.Hr. Atunci, prin omorârea lui Ștefan cu pietre, iudeii au sigilat lepădarea Evangheliei. Ucenicii, răspândiți în toate părțile din cauza persecuțiilor, «mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul» (Faptele 8:4) și, nu mult după aceasta, s-a convertit Saul, persecutorul, care a devenit Pavel, apostolul neamurilor” (Idem).

Este cu adevărat remarcabil că toate aceste lucruri s-au întâmplat exact în momentul profetizat de Dumnezeu cu sute de ani înainte. Iar faptul că evenimentele acestea s-au întâmplat toate conform profeției este o dovadă puternică a cunoașterii cu exactitate a datei de încheiere a celor 2 300 de zile. Calculând 2 300 de ani începând cu toamna anului 457 î.Hr., ajungem în toamna anului 1844 d.Hr. Atunci a început lucrarea de curățare a sanctuarului ceresc, cu începerea judecății.

Acum trăim chiar la sfârșitul timpului. Ora judecății lui Dumnezeu a sosit. Isus Hristos va veni în curând. Suntem pregătiți să-L întâmpinăm? (Vezi întrebările de reflecție pentru Secțiunea III.)

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

SECȚIUNEA I

  1. De ce era Daniel nedumerit din cauza profeției de 2 300 de zile? Revedeți Daniel 9:2 și Ieremia 25:2-14.

  1. Daniel a avut cum să studieze profețiile lui Ieremia. Ce făcuse Satana ca să distrugă aceste profeții? Ieremia 36:19-26. Cum a procedat Dumnezeu ca să păstreze aceste cuvinte, astfel încât să le studieze Daniel? Ieremia 36:27-32

  1. Citiți rugăciunea lui Daniel din capitolul 9, versetele 4-19. Ce principii găsiți despre cum să înălțăm rugăciuni eficiente? Cum vă ajută această rugăciune să vă rugați mai eficient?


SECȚIUNEA II

  1. Îngerul Gabriel i-a spus lui Daniel că lucrarea lui Mesia va începe la 483 de ani după un eveniment important. Care este acesta? Daniel 9:25. Ce mesaj a predicat Isus referitor la această dată profetică? Marcu 1:15.

  1. Cum ar fi putut un studiu atent al profețiilor din Daniel 8 și 9 să-i împiedice pe evrei să adopte ideea falsă despre Mesia, și anume că ar fi trebuit să fie un conducător militar al armatelor evreiești?

SECȚIUNEA III

  1. De ce a atras atenția în mod special îngerul Gabriel asupra faptului că Mesia nu va muri pentru Sine? Daniel 9:26

  1. Ce evenimente specifice trebuiau să marcheze începutul, mijlocul și finalul săptămânii 70 din profeția de 2 300 de zile?
    Studiu suplimentar: „Tragedia veacurilor”, pp. 409–432 (în orig.); „Scrieri timpurii”, pp. 250–253 (în orig.)